CauseList

Chattisgarh High Court

05 August 2019
Court #

Chief Justice, Shri Justice Goutam Bhaduri, Shri Justice Rajendra Chandra Singh Samant

MOTION HEARING MATTERS
147/2012/WA
COURT: 1

Tulsiram Verma And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Awadh Tripathi, Sunil Sahu, Avinash Singh, Wasim Miyan, A. G.
281/2012/WA
COURT: 1

Ganesh Ram Chandrakar vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Viprasen Agrawal, A. G.
207/2012/WA
COURT: 1

Lakhan Lal Bharti And Anr. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Deepak Jain, Dheerandra Pandey, A. G.
144/2012/WA
COURT: 1

Kamal Narayan Verma And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, Ag
208/2012/WA
COURT: 1

Smt. Shail Patel vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Malay Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, Ag
248/2012/WA
COURT: 1

Smt.Sudha Naik vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Deepali Pandey, Uma Patel, Anusuiya Rajput, A. G.
217/2012/WA
COURT: 1

Kumbhaj Ram Dhruw And Anr. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Awadh Tripathi, Avinash Singh, Sunil Sahu, Sanjeev Banjare, Wasim Miyan, A. G.
247/2012/WA
COURT: 1

Jyoti Chouhan vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Deepali Pandey, Uma Patel, Anusuiya Rajput, A. G.
161/2012/WA
COURT: 1

Ghanshyam Prasad Sahu And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, Ag
171/2012/WA
COURT: 1

Sanat Kumar Banchhor And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rahul Jha, Anand Mohan Tiwari, Sanjeev Kumar Sahu, Ag
191/2012/WA
COURT: 1

Sanjay Tiwari And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra
153/2012/WA
COURT: 1

Ku. Priti Bala Dewangan And Ors. vs State Of Chhattisgarhand Ors.

LAWYERS: Arvind Kumar Dubey, Anil S. Pandey
163/2012/WA
COURT: 1

Smt. Gangeshwari Dhruv And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, Ag
173/2012/WA
COURT: 1

Yogesh Kumar Navarange And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Malay Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, Sameer Shrivastava, Ag
193/2012/WA
COURT: 1

Phatte Lal Sahu And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Amrito Das, Anand Verma
143/2012/WA
COURT: 1

Kumari Kiran Bala Sayatode And Ors vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, Ag
203/2012/WA
COURT: 1

Uttam Kumar Pandey And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Anurag Dayal Shrivastava, A. G.
213/2012/WA
COURT: 1

Smt.Kanchanlata Mehar And Anr. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Shivang Dubey, N. Naha Roy, Vaibhav Shukla, Pramod Shrivastava, A. G.
141/2012/WA
COURT: 1

Chhabishyam Verma And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Alok Bakshi, Rishi Sahu, Sudeep Shrivastava, A. G.
152/2012/WA
COURT: 1

Ganesh Prasad Baghel vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Neelkanth Malviya, Avinash Mahapatra
182/2012/WA
COURT: 1

Ram Kumar Dhruw And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: R. Mukhopadhyay, Gary Mukhopadhyay
192/2012/WA
COURT: 1

Smt.Lucky Shukla vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Sachin Singh Rajput, A. G.
146/2012/WA
COURT: 1

Kriparam Sidar Andors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Alok Bakshi, Rishi Sahu
156/2012/WA
COURT: 1

Fagu Ram Mandle And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Neelkanth Malaviya, Avinash Mahapatra, A. G.
166/2012/WA
COURT: 1

Jagdish Prasad Verma And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Viprasen Agrawal, Arun Ku. Agrawal, A. G.
176/2012/WA
COURT: 1

Smt. Lily Kujur And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Sameer Shrivastava, Malay Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra
236/2012/WA
COURT: 1

Girijanand Naik vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Bd. Guru, Vr. Tiwari, R. Tripathi
160/2012/WA
COURT: 1

Vijay Kumar Sarwa And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra
170/2012/WA
COURT: 1

Shatrughan Prasad Yadav And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Deepak Jain, S. Verma
180/2012/WA
COURT: 1

Rambagas Netam And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Sunil Otwani, Sushil Sahu
139/2012/WA
COURT: 1

Deepak Kumar Tiwari And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Pramod Shrivastava, Vivek Verma, N. Naha Roy, A. G.
149/2012/WA
COURT: 1

Manoj Kumar Chandrakar And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Kk. Dewangan, Sk. Dadsena, Shyam Shrivastava, Somkant Verma, Ag
209/2012/WA
COURT: 1

Shankar Lal Sahu And Anr. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Amrito Das
168/2012/WA
COURT: 1

Shabha Pati Ratre And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Deepak Jain, S. Verma, A. G.
178/2012/WA
COURT: 1

Devnath Baghel And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Bhaskar Payashi, A. G.
159/2012/WA
COURT: 1

Smt. Manisha Gauraha And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Malay Shrivastava, Sameer Shrivastava, Bhagwati Mishra
169/2012/WA
COURT: 1

Deepak Ram Sinha And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Deepak Jain, S. Verma
179/2012/WA
COURT: 1

Dinesh Verma And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Prafull N. Bharat, Santosh Bharat, Vikash Shrivastava, Keshav Dewangan, Ag
135/2012/WA
COURT: 1

Ashok Kumar Verma vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, Ag, Anil Singh Rajput, Hp. Agrawal (Cav. )
145/2012/WA
COURT: 1

Mansingh Kanwar And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, Ag
212/2012/WA
COURT: 1

Kamlesh Kumar Dhruw vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Deepak Jain, Dheerandra Pandey
222/2012/WA
COURT: 1

Smt.Bhavana Sharma And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Nn. Roy, Pramod Shrivastava, A. G.
140/2012/WA
COURT: 1

Chittaranjan Kaushik And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Pramod Shrivastava, Vivek Verma, N. Naha Roy, Ag, Saurabh Dangicvt.
150/2012/WA
COURT: 1

Chandra Shekhar Patel And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Sourabh Sharma, Ag
230/2012/WA
COURT: 1

Smt.Pramila Netam vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Anurag Dayal Shrivastava, A. G.
240/2012/WA
COURT: 1

Pradeep Kumar Shahni vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Jk. Saxena, C. Jayant K. Rao, Ashwani Shukla, A. G.
157/2012/WA
COURT: 1

Subhash Ch. Chauhan And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Bd. Guru, Srj. Jaiswal, R. Tripathi, A. G., Vijay K. Deshmukh
167/2012/WA
COURT: 1

Vishnoo Prasad Kulwanshi And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Kp. Sahu, C. Jayant K. Rao, A. G.
177/2012/WA
COURT: 1

Ghanshyam Singh Patel And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Deepali Pandey, Atul Pandey, Uma Patel, Anusuya Rajput, A. G.
154/2012/WA
COURT: 1

Chinta Ram Dhiwar And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Jitendra Pali, Monika Tiwari, Bhavana Pali, R. S. Patel, Kalawati Patel
164/2012/WA
COURT: 1

Bhupendra Patel And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, Ag
174/2012/WA
COURT: 1

Smt. Rekha Gaikwad And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Malay Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra, A. G.
184/2012/WA
COURT: 1

Bhojram Sahu And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rakesh Pandey, Dashrath Prajapati, A. G.
158/2012/WA
COURT: 1

Deepak Kumar Sharma And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra
155/2012/WA
COURT: 1

Maniram Sahu And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Sourabh Sharma, Narendra Tirkey, Ag
175/2012/WA
COURT: 1

Bedram Bandhe And Ors. vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Rajeev Shrivastava, Malay Shrivastava, Sameer Shrivastava, Smt. Bhagwati Mishra

Court #1

Shri Justice Ram Prasanna Sharma

FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
24/2008/FA
COURT: 10

Devantin Bai vs Vir Singh And Anr.

LAWYERS: Rr. Baghel, Arun Kochar, Renu Kochar, Samir Singh, Alok Pandey, Rakhi Chauhan, Anup Majumdar, Ravi Maheshwari
350/2019/FA
COURT: 10

Rajpal Singh Bhatiya vs Tarandas

LAWYERS: K. P. S. Gandhi, S. P. Kale, Bhupendra Kumar Pandey, Lav Sharma, A. G.
FRESH MATTERS
694/2019/MCC
COURT: 10

Paras Ram Sahu ( Dead) vs Thanu Ram Sahu

LAWYERS: M. L. Sakat, Hari Agrawal, Chakresh Tiwari, Ankur Agrawal, Raza Ali, Sameer Oraon, Anuja Sharma, B. P. Sharma, A. G.
695/2019/MCC
COURT: 10

Gulam Rabbani vs Ramniwas Sharma

LAWYERS: Manish Upadhyay, Ashish Gupta, Rishikant Mahobia
697/2019/MCC
COURT: 10

Vasudev Prajapati vs Sunita Kumari

LAWYERS: Anurag Singh, Prasoon Agrawal, Vaibhav A. Goverdhan, Priyanka Mehta, Manoj Paranjpe
351/2019/FA
COURT: 10

Smt. Fulmati vs Baban Prasad Gupta

LAWYERS: A. K. Prasad, Rishikant Mahobia, A. G.
352/2019/FA
COURT: 10

Chandra Prakash vs Smt. Priyanka Gupta

LAWYERS: A. K. Prasad, Rishikant Mahobia, A. G.
353/2019/FA
COURT: 10

Ramayan vs Jai Prakash

LAWYERS: Sourabh Sharma, Tarkeshwar Nande
MOTION HEARING MATTERS
153/2004/SA
COURT: 10

Smt. Kalawati @ Mehatarin vs Ghasiram

LAWYERS: Prateek Sinha, G. Patel, Ku. Pritibha Verma, Tarkeshwar Nande, Sourabh Sharma, A. G., Manoj Paranjpe (Caveater)
117/2007/SA
COURT: 10

Hagroo And Others vs Rajendra And Others

LAWYERS: Sanjay K. Agrawal, Sourabh Sharma, Saurabh Sahni, A. G., Azad Siddiquie, Alok Gupta, Prakash Tiwari, Jyoti Gupta
85/2014/FA
COURT: 10

Girdhari Lal Ratnani vs Hamid Khan And Ors.

LAWYERS: Alok Tiwari, Parag Kotecha, A. G.
885/2018/MCC
COURT: 10

Chinta Ram Gond vs Sub Post Office Dalli Rajhara

LAWYERS: Vivek Shrivastava, Vinay Kumar Shrivastava, Vinod Kumar Palia, A. G., Neeraj Pradhan, Rajkumar Pali, Amit Kumar Sahu
6/2019/MA
COURT: 10

Thakur Prasad Tiwari vs Laxman Kumar Pandey

LAWYERS: Yogendra Chaturvedi, Deepa Chaturvedi, Samir Singh, Pallav Mishra
289/2019/FA
COURT: 10

Smt. Meena Sharma vs Chandrikprasad Sharma

LAWYERS: Vishnu Koshta, Shobhit Koshta
19/2019/CR
COURT: 10

Dharam Prakash Saraf (Petitioner In Person) vs Bharat Petroliam Corporation Limited

LAWYERS: Petitioner In Person
21/2019/TPC
COURT: 10

Smt. Santoshi Rajak vs Rohit Rajak

LAWYERS: R. K. Gomasta, C. K. Sahu, Shaleen Singh Baghel

Court #10

Shri Justice Parth Prateem Sahu

FRESH MATTERS
115/2019/WPT
COURT: 11

Vandana Global Ltd. vs Principal Commissiioner Central Gst

LAWYERS: Rahul Tamaskar, Bhishma Ahluwalia, Maneesh Sharma
FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
64/2016/WPCR
COURT: 11

Shrimati Lalita Devi Chhedaiya vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Santosh Kumar Verma, Sudhir Verma, Ruby Verma, Satya Prakash Verma, Santosh Sahu, A. G.
FRESH MATTERS
2360/2019/WPC
COURT: 11

Neha Jayesh Tandon vs Union Of India

LAWYERS: Rahim Ubwani, Asstt. S. G.
592/2019/WPCR
COURT: 11

Markande Prasad Chandra vs Sri Garav Vadhwani

LAWYERS: Sanjay Patel
2629/2019/WPC
COURT: 11

Artima Xess vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Chitendra Singh, Smt. Tanya, A. G.
593/2019/WPCR
COURT: 11

Home Prakash Patail vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Akash Kumar Kundu, Satyendra Srivas, Shubham Thakur, Anchal Kumar Matre, J. K. Gupta, Devershi Thakur, A. G.
2684/2019/WPC
COURT: 11

Dashmesh Developers A Partnership Firm, vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Anshul Tiwari, Rashul Bhawnani, Bharat Sharma, Prasoon Agrawal, Anurag Singh, Vaibhav A. Goverdhan, A. G.
4979/2019/MCRC
COURT: 11

Ashish Chandrawanshi @ Deenu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sunil Sahu, Sumit Shrivastava, A. G.
5114/2019/MCRC
COURT: 11

Smt. Pallavi Shukla vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: B. P. Singh, Shikhar Bakhtiyar, Anurag Khatri, A. G.
2688/2019/WPC
COURT: 11

M/S Mosiac Infraventures Pvt. Ltd., vs Rakesh Kumar Tated

LAWYERS: Pawan Kesharwani, Pankaj Singh, Juhi Jaiswal, Sabyasachi Bhaduri, Swati Upadhyay, Kishore Bhaduri
5115/2019/MCRC
COURT: 11

Raju Padiya vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sunil Sahu, Sumit Shrivastava, A. G.
2690/2019/WPC
COURT: 11

Deepak Kerma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Yogesh Pandey, Richa Pandey, A. G.
5116/2019/MCRC
COURT: 11

Rakesh @ Daddu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Hemant Kesharwani, Vandana Singh, A. G.
2691/2019/WPC
COURT: 11

M/S Mosiac Infraventues Pvt. Ltd., vs Pawan Kumar Tated

LAWYERS: Pawan Kesharwani, Pankaj Singh, Juhi Jaiswal, Sabyasachi Bhaduri, Swati Upadhyay, Kishore Bhaduri
5117/2019/MCRC
COURT: 11

Bijendra Kumar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rakesh Pandey, Dashrath Prajapati, A. G.
2692/2019/WPC
COURT: 11

Girwar Agrawal vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Banhiman Roy, Kamal Kishor Patel, A. G., Asstt. S. G.
5118/2019/MCRC
COURT: 11

Mahendra Verma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Raza Ali, Chandradeep Prasad, Chakresh Tiwari, Ankur Agrawal, A. G.
2693/2019/WPC
COURT: 11

Premlata Chandra vs Kaleshwar Jaiswal

LAWYERS: Awadh Tripathi, Rajbahadur Singh, Vivek Kumar Tripathi, Indira Tripathi
5121/2019/MCRC
COURT: 11

Mahendra Soni vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Achyut Tiwari, Yatharth Singh, Chandra Shekhar Bajpai, A. G.
2694/2019/WPC
COURT: 11

Rajesh Kumar Rathore vs Regional Transport Authority

LAWYERS: Anshul R. Shrivastava, Sareena Khan, A. G.
5122/2019/MCRC
COURT: 11

Shiv Kumar Kurre vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sanjay Agrawal, Shrikant Kaushik, Akhand Pratap, Sharmila Singhai, A. G.
2695/2019/WPC
COURT: 11

Smt. Reeta Singh vs Regional Transport Authority

LAWYERS: Anshul R. Shrivastava, Shyam Lal Dubey, Sareena Khan, A. G.
5125/2019/MCRC
COURT: 11

Sunil Yadav @ Billu Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rajeev Kumar Dubey, Jitendra Shukla, S. Durga Sarni, A. G.
2696/2019/WPC
COURT: 11

Ram Dutt Joshi vs Regional Transport Authority

LAWYERS: Anshul R. Shrivastava, Sareena Khan, A. G.
5126/2019/MCRC
COURT: 11

Dharmendra Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anchal Kumar Matre, Satyendra Shrivas, Shubham Thakur, Akash Kumar Kundu, J. K. Gupta, A. G.
2697/2019/WPC
COURT: 11

Shreyansh Agrawal vs The Tehsildar

LAWYERS: Ritesh Verma, Somnath Verma, A. G.
5127/2019/MCRC
COURT: 11

Prateek Soni vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. R. Sahu, Sunita Sahu, A. D. Kuldeep, A. G.
2698/2019/WPC
COURT: 11

Hem Chandra Joshi vs Regional Transport Authority

LAWYERS: Anshul R. Shrivastava, Sareena Khan, A. G.
5128/2019/MCRC
COURT: 11

Domesh Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sudhir Sahu, Pushplata Khalkho, Prashant Kumar Mishra, Shikhar Sharma, D. S. Rajput, Raghvendra Pradhan, A. G.
2699/2019/WPC
COURT: 11

Ram Bihari Sahu vs Regional Transport Authority

LAWYERS: Anshul R. Shrivastava, Sareena Khan, A. G.
5129/2019/MCRC
COURT: 11

Motiram Yadav vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sunil Sahu, Sumit Shrivastava, A. G.
2700/2019/WPC
COURT: 11

Anjira Meshra vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Love Kumar Ramteke, Smt Deepa Ramteke, A. G.
5131/2019/MCRC
COURT: 11

Manoj Dhruw vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mayank Chandrakar, Akash Pandey, Harshal Chouhan, Keshav Dewangan, A. G.
MOTION HEARING MATTERS
55/2015/WPC
COURT: 11

Rajkumar Meghani vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: G. D. Vaswani, Ratan Pandey, Ashutosh Shukla, Himanshu Sinha, A. G.
FRESH MATTERS
5132/2019/MCRC
COURT: 11

Durgesh @ Golu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Vikas Pandey, Pramod Shrivastava, Akath Kumar Yadav, A. G.
5133/2019/MCRC
COURT: 11

Kamal @ Kunal Handa vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Pragalbha Sharma, Rishabh Garg, Kshitij Sharma, A. G.
5134/2019/MCRC
COURT: 11

Nageshwar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Vikas Pandey, Pramod Shrivastava, Akath Kumar Yadav, A. G.
5135/2019/MCRC
COURT: 11

Aarju Singh Chouhan vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rajendra Tripathi, A. G.
5136/2019/MCRC
COURT: 11

Josef Khalkho vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Parag Kotecha, Shalvik Tiwari, A. G.
5137/2019/MCRC
COURT: 11

Krishna vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shaleen Singh Baghel, A. G.
5138/2019/MCRC
COURT: 11

Smt. Sitakunwar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sangeet Kumar Kushwaha, Sharad Mishra, Ramkant Mishra, Sachin Singh Rajput, A. G.
5139/2019/MCRC
COURT: 11

Dr. Vipin Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shubham Thakur, Satyendra Srivas, Akash Kumar Kundu, Anchal Kumar Marte, J. K. Gupta, A. G.
5140/2019/MCRC
COURT: 11

Vinay Mehar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Qamrul Aziz, G. V. Kutumba Rao, Goutam Khetrapal, A. G.
1280/2019/MCRCA
COURT: 11

Kamlesh Kumar Patel vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Amit Sharma, Krishna Tandon, A. G.
1281/2019/MCRCA
COURT: 11

Yadram Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Pushpendra Kumar Patel, Uma Sahi, Richa Dwivedi, Laxmeen Kashyap, Umesh Pandey, Dashrath Kushwaha, A. G.
1282/2019/MCRCA
COURT: 11

Ayodhya Chandrakar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sharmila Singhai, Gurpreet Kaur Chawla, Kawaljeet Singh Saini, Reena Singh, Sanjay Agrawal, A. G.
1283/2019/MCRCA
COURT: 11

Dhanesh @ Chhotu Pandey vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Faiz Kazi, Shailesh Puriya, A. G.
1284/2019/MCRCA
COURT: 11

Nohar Das Kosre vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. K. Kesharwani, Tarun Dansena, A. G.
MOTION HEARING MATTERS
226/2017/WPCR
COURT: 11

Smt. Sunita Saluja vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Prakash Tiwari, Palash Tiwari, A. G., Afroj Khan, Soumya Rai, Animesh Verma, Ashish Shrivastava, Anurag Verma, Ankur Kashyap, Om Prakash Sahu
254/2017/WPCR
COURT: 11

Pramod Kumar Shukla vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Surfaraj Khan, Sudeep Agrawal, Rishi Sahu, A. G.
256/2017/WPCR
COURT: 11

Pramod Kumar Shukla vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Surfaraj Khan, Sudeep Agrawal, Rishi Sahu, A. G.
267/2017/WPCR
COURT: 11

Trilok Chand Sharma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Hamida Siddiqui, Raghvendra Verma, A. G.
291/2017/WPCR
COURT: 11

Anil Kumar Vaidya vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Ruchi Nagar, Ishan Verma, Prabhat Kumar Saxena, Faisal Akhtar, Nelson Panna, A. G.
583/2017/WPCR
COURT: 11

Khubchand Choudhary vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sachin Singh Rajput, Sangeet Kumar Kushwaha, A. G.
383/2017/WPCR
COURT: 11

Pramod Kumar Shukla vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Surfaraj Khan, Rishi Sahu, Sudeep Agrawal, A. G.
358/2017/WPCR
COURT: 11

Pramod Kumar Shukla vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Surfaraj Khan, Sudeep Agrawal, Rishi Sahu, A. G.
360/2017/WPCR
COURT: 11

Pramod Kumar Shukla vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Surfaraj Khan, Sudeep Agrawal, Rishi Sahu, A. G.
361/2017/WPCR
COURT: 11

Pramod Kumar Shukla vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Surfaraj Khan, Sudeep Agrawal, Rishi Sahu, A. G.
362/2017/WPCR
COURT: 11

Pramod Kumar Shukla vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Surfaraj Khan, Sudeep Agrawal, Rishi Sahu, A. G.
471/2017/WPCR
COURT: 11

Pramod Kumar Shukla vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Surfaraj Khan, Rishi Sahu, Sudeep Agrawal, A. G., Kashif Shakeel
97/2019/WPCR
COURT: 11

Girish Kumar Gupta vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: S. A. Ansari, G. M. Hasan, A. G.

Court #11

Shri Justice Manindra Mohan Shrivastava, Smt. Justice Vimla Singh Kapoor

FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
55/2016/FA
COURT: 12

Shri Shriman Narayan Gole Alias Dhunnu vs Sanat Kumar Goyal

LAWYERS: Upendra Bharat, Rajeev Bharat, A. G., V. C. Ottalwar, Akhtar Hussain, Ishwar Jaiswal, D. K. Dubey
ORDERS ON IAS
835/2014/MCC
COURT: 12

Santosh vs Shri Shabbir Hussain And Ors.

LAWYERS: Basant Dewangan, Anup Majumdar, Ravi Maheshwari, B. L. Sahu, A. G., Ali Asgar
265/2018/FA
COURT: 12

Shiv Shankar Mishra vs Rajesh Kumar

LAWYERS: B. P. Sharma, Vivek Chopda, Manish Thakur, Sameer Oraon, Chakresh Tiwari, Prachi Agrawal, Ankur Agrawal, Manay Nath Thakur, Anjinesh Shukla, A. G., Suresh Verma, J. K. Gupta, Arpana Singh, Anchal Kumar Matre, Suresh Sharma, Devershi Thakur
480/2019/MCC
COURT: 12

Rajkumar Shukla vs Satyanarayan Singh

LAWYERS: Anand Kesharwani, S. D. Singh, Vineet Kumar Pandey, Sumit Jhawar, Sanjeev Das, A. G.
237/2019/FA
COURT: 12

Bodo vs Dhobai

LAWYERS: Manoj Kumar Sinha, D. K. Jaiswal, A. G.
280/2019/FA
COURT: 12

Smt. Urmila Bai vs Itwari Sahu

LAWYERS: Arvind Shrivastava, Anumeh Shrivastava, Vikas Shrivastava, Akash Shrivastava, A. G.
FRESH MATTERS
336/2019/FA
COURT: 12

Dhruv Kumar Rathore vs Smt. Rekha Rathore

LAWYERS: Jitendra Gupta, Akhilesh Mishra, Manish Upadhyay, Kamal Nayan Chaturvedi
225/2019/FAM
COURT: 12

Devendra Kumar vs Smt. Seeta Soni

LAWYERS: Vaibhav A. Goverdhan
227/2019/FAM
COURT: 12

Jashprit Kaur Rangi vs Manjit Singh Rangi

LAWYERS: Hemant Gupta
228/2019/FAM
COURT: 12

Gaurav Tiwari vs Richa Sharmaalias Varsha Tiwari

LAWYERS: Meera Ansari
229/2019/FAM
COURT: 12

Smt. Krishna Bai vs Mrs. Priya Thakre

LAWYERS: Kashyap Kumar Mishra
MOTION HEARING MATTERS
11/2015/FAM
COURT: 12

Smt. Khemlata Chouhan vs Ratan Lal

LAWYERS: Anil Gulati, Samir Singh, Sanjay Patel, Kiran Jain, Rajesh Jain, Paras Mani Shriwas
18/2019/FAM
COURT: 12

Nimish S. Agrawal vs Smt. Ruhi Agrawal

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Vaibhav A. Goverdhan, Anurag Singh, Prasoon Agrawal, Bharat Sharma, Rashul Bhawnani, Anshul Tiwari, Jaydeep Singh Yadav, Pramod Shrivastava, Govind Dewangan, T. K. Jha, Bhaskar Jha, Ganesh Ram Burman, N. P. Thakur, Praveen Shrivastava
106/2019/FAM
COURT: 12

Krishna Kumar Agrawal vs Smt. Richa Agrawal

LAWYERS: Harshad Kumar Vyas, Varun Sharma, Aman Kesharwani, Neha Shukla, Ashok Kumar Shukla, Gunjan Shukla, Atanu Ghosh
157/2019/FAM
COURT: 12

Santosh Kumar Deshlahre vs Smt. Lalita Bai Deshlahre

LAWYERS: C. R. Sahu, Sunita Sahu, A. D. Kuldeep, Girdhari Lal Verma, D. K. Shukla, G. M. Hasan
185/2019/FAM
COURT: 12

Lalit Kumar Jatwar vs Smt. Sushma Jatwar

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Vaibhav A. Goverdhan, Anurag Singh, Prasoon Agrawal, Bharat Sharma, Rashul Bhawnani, Anshul Tiwari, Shubhank Tiwari, Vaishali Mahilong, C. R. Sahu, A. D. Kuldeep, Sunita Sahu

Court #12

Shri Justice P. Sam Koshy

FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
787/2018/CONT
COURT: 14

Smt. Soniya Jadhav vs Shri Deepak Kumar Soni

LAWYERS: Harish Khuntiya
672/2019/MCC
COURT: 14

Vineeta Gajbhiye vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Narendra Mehar, Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Ghanshyam Kashyap, Ishan Verma, Nelson Panna, Ashutosh Mishra, Faisal Akhtar, Waquar Naiyer, A. G.
58/2019/CONT
COURT: 14

Shivnandan Singh Thakur vs Alok Awasthi (I A S )

LAWYERS: N. Naha Roy, R. S. Patel, Kalawati Patel
261/2019/CONT
COURT: 14

Vinod Chandra Gupta vs Alermel Mangai Di,

LAWYERS: Pawan Shrivastava, Pushkar Sinha, Jitendra Pali, Dharmesh Srivastava, Anurag Bajpai
401/2019/CONT
COURT: 14

Jitendra Kumar Chandrakar vs S. Prakash

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Satya Kumar Mandloi, Vinod Kumar Sharma, Vipin Tiwari, Pushpa Tiwari
405/2019/CONT
COURT: 14

Sheetal Prasad Suryavanshi vs Shri Ranveer Sharma

LAWYERS: Rajendra Tripathi, Pankaj Agrawal
457/2019/CONT
COURT: 14

Satyaprakash Banjare vs S. Jaywardhne

LAWYERS: C. Jayant K. Rao
590/2019/CONT
COURT: 14

Pramod Kumar Shukla vs Dr. Aiyaz Phakir Bhai Tamboli

LAWYERS: Somkant Verma, Manoj Chauhan
5692/2019/WPS
COURT: 14

Ritesh Kumar Netam vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Parag Kotecha, Shalvik Tiwari, A. G.
5699/2019/WPS
COURT: 14

Sanjay Naampalliwar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Priya Mishra, Sachin Nidhi, A. G., Sharmila Singhai
5730/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Sonmantari Kujur vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Parag Kotecha, Shalvik Tiwari, A. G.
ORDERS ON IAS
2399/2009/WPL
COURT: 14

State Of Chhattisgarh vs Bhulauram Yadav

LAWYERS: A. G., Anurag Bajpai, Dharmesh Srivastava
7781/2011/WPS
COURT: 14

Bhagbali Dhritlahre vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Sushobhit Singh, Sunil Otwani, Sushil Sahu, Jitendra Shrivastava, A. G., Rama Kant Pandey, M. L. Pastore, Uttara Shrivastava, Sanjay Patel, Pankaj Choudhary
1776/2016/WPS
COURT: 14

Shri S. K. Panicker vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Badruddin Khan, A. G.
21/2017/MCC
COURT: 14

Bhim Sai vs Udairam

LAWYERS: B. P. Sharma, Manish Thakur, Hari Agrawal, Sameer Oraon, Raza Ali, Anjinesh Shukla
FRESH MATTERS
683/2019/MCC
COURT: 14

Uttam Kumar Dewangan vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anupam Sharma, Prateek Sharma, Pragya Pandey, Tushar Dhar Diwan, Khushboo Dua, Prakritee Jain, A. G.
533/2019/CONT
COURT: 14

Hemant Kumar Sahkar (Sahis) vs Janak Prasad Pathak

LAWYERS: Ajay Mishra
556/2019/CONT
COURT: 14

Kanti Bai vs Jai Singh Mahaske

LAWYERS: F. S. Khare, Laxmin Tondey
560/2019/CONT
COURT: 14

Ku. Pushpa Soni vs Shri R P Mandal

LAWYERS: Lav Sharma, S. P. Kale, K. P. S. Gandhi, Bhupendra Kumar Pandey
562/2019/CONT
COURT: 14

Dr. R K Sonwane vs Shri K. D. P. Rao

LAWYERS: Shashank Thakur, Abhishek Thakur
565/2019/CONT
COURT: 14

Ramchandra vs G. D. Ramteke

LAWYERS: Gary Mukhopadhayay, G. S. Ahluwalia, Anjali Singh Chouhan
571/2019/CONT
COURT: 14

Dileep Kumar Chandrakar vs Shri R P Mandal

LAWYERS: Lav Sharma, S. P. Kale, K. P. S. Gandhi, Bhupendra Kumar Pandey
575/2019/CONT
COURT: 14

Chandram Yadav vs Shri Ajeet Vasant

LAWYERS: Amrito Das, K. Rohan, Abhyuday Singh, P. Acharya
576/2019/CONT
COURT: 14

Ashok Bambeshwar vs D L Markandeya, President

LAWYERS: Shivang Dubey, Shivali Dubey
583/2019/CONT
COURT: 14

Brijlal vs Jai Singh Mahaske

LAWYERS: F. S. Khare, Laxmin Tondey
587/2019/CONT
COURT: 14

M A Razzaque vs Jayant Pawar Engineer In Chief

LAWYERS: C. Jayant K. Rao
589/2019/CONT
COURT: 14

Smt. Prarthi Malvi vs Alok Awasthi (I A S)

LAWYERS: N. Naha Roy, Abhishek Thakur, Shashank Thakur
593/2019/CONT
COURT: 14

Radhe Lal vs Jai Singh Mahaske

LAWYERS: F. S. Khare, Vimal Kumar Tondey, Laxmin Tondey
603/2019/CONT
COURT: 14

Gorelal Ratre vs Alok Awasthi (I A S)

LAWYERS: N. Naha Roy
609/2019/CONT
COURT: 14

Badri Prasad Chandrakar vs N.K. Khakha

LAWYERS: Shashank Thakur, Abhishek Thakur
610/2019/CONT
COURT: 14

Kumbhaj Kumar Sonwani vs Dr. Gaurav Singh

LAWYERS: Rajesh Kumar Kesharwani
124/2019/REVP
COURT: 14

Kumari Sheetal Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Kishore Narayan, Chouhan D Prasad, Ankita Shriwas, Amarnath Pandey, Rajni Soren, A. G.
4299/2019/WPS
COURT: 14

Suresh Kumar Rajak vs Chairman Cum President

LAWYERS: K. N. Nande, Kishore Bhaduri, Pankaj Singh, Sunny Agrawal, Juhi Jaiswal, Swati Upadhyay, Pawan Kesharwani
5114/2019/WPS
COURT: 14

Premlal Bhati vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Ruchi Nagar, Ishan Verma, Nelson Panna, Ashutosh Mishra, Faisal Akhtar, Waquar Naiyer, Diksha Gouraha, Akshara Amit, Ghanshyam Kashyap, A. G.
5575/2019/WPS
COURT: 14

Prabhunath Potai vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ramesh Nayak, Devesh G. Kela, A. G.
5578/2019/WPS
COURT: 14

Pramod Chandra Dutta vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Prakash Tiwari, Palash Tiwari, A. G.
5671/2019/WPS
COURT: 14

Harikesh Kushwaha vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ankur Kashyap, Shobha Kashyap, Bhavna Bishwas, Binu Sharma, Ajay Kumrani, Soumya Rai, A. G.
5672/2019/WPS
COURT: 14

Ramesh Singh Keram vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Om Prakash Sahu, Smt. N. Sahu, C. Jayant K. Rao, A. G.
5673/2019/WPS
COURT: 14

Santosh Kispotta vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. Jayant K. Rao, A. G.
5675/2019/WPS
COURT: 14

Surendra Kumar Dahariya vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Abdul Wahab Khan, Rajendra Kumar Patel, A. G.
5676/2019/WPS
COURT: 14

Pooja Sao vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Govind Dewangan, A. G.
5677/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Kamna Verma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. Jayant K. Rao, A. G.
5678/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Neha Goyal vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Vineet Kumar Pandey, Vivek Kumar Pandey, A. G.
5679/2019/WPS
COURT: 14

Avadh Ram Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Abhyuday Singh, K. Rohan, A. G.
5680/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Kiran Lata Soni Earlier Kiran Lata Tiwari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. Jayant K. Rao, A. G.
5681/2019/WPS
COURT: 14

Rakesh Kumar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. Jayant K. Rao, A. G.
5682/2019/WPS
COURT: 14

Vinod Kumar Kurrey vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. Jayant K. Rao, A. G.
5683/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Salma Bano vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Vineet Kumar Pandey, Vivek Kumar Pandey, A. G.
5684/2019/WPS
COURT: 14

Santosh Kumar Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Abdul Wahab Khan, Rajendra Kumar Patel, A. G.
5685/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Aruna Narmada vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Satya Kumar Mandloi, A. G.
5686/2019/WPS
COURT: 14

Shrimati Shivkumari Jaiswal vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Abdul Wahab Khan, Rajendra Kumar Patel, A. G.
5688/2019/WPS
COURT: 14

Somlal Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Satya Kumar Mandloi, A. G.
5689/2019/WPS
COURT: 14

R. P. Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: R. S. Patel, Kalawati Patel, Sunil Kumar, Malay Jain, A. G.
5690/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Vidyawati Bhatnagar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Satya Kumar Mandloi, A. G.
5691/2019/WPS
COURT: 14

Naresh Kumar Thakur vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: K. R. Nair, Veena Nair, A. G.
5693/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Rashmi Varma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Vinay Kumar Shrivastava, Vivek Shrivastava, Vinod Kumar Palia, A. G.
5694/2019/WPS
COURT: 14

Ravi Sharma vs Chhattisgarh Railway Corporation Limited

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Vaibhav A. Goverdhan, Anurag Singh, Prasoon Agrawal, Bharat Sharma, Rashul Bhawnani, Vaishali Mahilong, Anshul Tiwari, A. G., Saurabh Dangi, Surya Kawalkar Dangi, Aditi Singhvi
5695/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Annpurna vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Somkant Verma, Manoj Chauhan, A. G.
5696/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Shailendri Sahu vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: A. K. Prasad, Rishikant Mahobia, A. G.
5697/2019/WPS
COURT: 14

Chandresh Patra vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Somkant Verma, Manoj Chauhan, G. V. K. Rao, A. G.
5698/2019/WPS
COURT: 14

Aadiram Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Abhishek Pandey, A. G.
5700/2019/WPS
COURT: 14

K. Jakab vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: K. R. Nair, Veena Nair, A. G.
5701/2019/WPS
COURT: 14

Prabhat Kumar Shrivastava vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Vaibhav A. Goverdhan, Anurag Singh, Prasoon Agrawal, Bharat Sharma, Rashul Bhawnani, Anshul Tiwari, A. G.
5702/2019/WPS
COURT: 14

Pushpendra Tiwari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Somkant Verma, Manoj Chauhan, A. G.
5703/2019/WPS
COURT: 14

Ramesh Kumar Dewangan vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ashwani Shukla, Manoj Paranjpe, Anil Mourya, Ajay Kumar Barik, Hema Rani Mourya, A. G.
5704/2019/WPS
COURT: 14

Kamal Narayan Hariharno vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Somkant Verma, A. G., Sourabh Sharma
5705/2019/WPS
COURT: 14

Ghanshyam Pendre vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Somkant Verma, Manoj Chauhan, A. G.
5706/2019/WPS
COURT: 14

Rakesh Kumar Shrivastava vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ritesh Verma, Somnath Verma, A. G.
5708/2019/WPS
COURT: 14

Chandra Bhan Gupta vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Akath Kumar Yadav, Vikash Pandey, Pramod Shrivastava, A. G.
5710/2019/WPS
COURT: 14

Bhaskar Prasad Tiwari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Hemant Kesharwani, Suresh Tandan, A. G.
5711/2019/WPS
COURT: 14

Neetu Kumari Chandra vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. Jayant K. Rao, A. G.
5712/2019/WPS
COURT: 14

Shailendra Kumar Nande vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Dhani Ram Patel, Sanjay Patel, Shashi Kumar Kushwaha, A. G.
5713/2019/WPS
COURT: 14

Umend Singh Shyam vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Diksha Gouraha, Shruti Pandey, Ghanshyam Kashyap, Ashutosh Mishra, Waquar Naiyer, Akshara Amit, Faisal Akhtar, Nelson Panna, Ishan Verma, Narendra Mehar, Sandeep Singh, A. G.
5714/2019/WPS
COURT: 14

Laxminath Kadiyami vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Anshul Tiwari, Rashul Bhawnani, Bharat Sharma, Prasoon Agrawal, Anurag Singh, Vaibhav A. Goverdhan, A. G.
5715/2019/WPS
COURT: 14

Jivesh Dewangan vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Tarendra Kumar Jha, Arti Chandra Dut, B. N. Mishra, Praveen Shrivastava, Ganesh Ram Burman, N. P. Thakur, Bhaskar Jha, A. G.
5716/2019/WPS
COURT: 14

Hulesh Kumar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: K. R. Nair, Veena Nair, A. G.
5717/2019/WPS
COURT: 14

Bhukhan Lal Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sudeep Johri, J. K. Gupta, Syed Ishhadil Ali, A. G.
5718/2019/WPS
COURT: 14

Purshottam Sinha vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sudeep Johri, Syed Ishhadil Ali, J. K. Gupta, A. G.
5719/2019/WPS
COURT: 14

Devendra Kumar Khandait vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Govind Dewangan, A. G.
5720/2019/WPS
COURT: 14

Dharmendra Kumar Jhali vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Avinash K. Mishra, Varsha Sharma, A. G.
5722/2019/WPS
COURT: 14

Anil Tiwari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shaleen Singh Baghel, Rajendra Tripathi, B. D. Guru, A. G.
5723/2019/WPS
COURT: 14

Firantaram Dhruv vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sudeep Johri, Syed Ishhadil Ali, J. K. Gupta, A. G.
5724/2019/WPS
COURT: 14

Jai Hari Netam vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Neeraj Pradhan, A. G.
5725/2019/WPS
COURT: 14

Samaru vs South Eastern Coalfields Ltd.,

LAWYERS: Gary Mukhopadhayay, Pankaj Agrawal
5726/2019/WPS
COURT: 14

Jodhan Ram Kewat vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sudeep Johri, Syed Ishhadil Ali, J. K. Gupta, A. G.
5727/2019/WPS
COURT: 14

Banshi Lal Shriwas vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: K. S. Pawar, Shashi Kumar Kushwaha, A. G., Ashwani Shukla
5728/2019/WPS
COURT: 14

Praveen Kumar Kathaudiya vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Diksha Gouraha, Akshara Amit, Rahul Sharma, Ghanshyam Kashyap, Ashutosh Mishra, Waquar Naiyer, Nelson Panna, Ishan Verma, Faisal Akhtar, Narendra Mehar, Sandeep Singh, A. G.
5731/2019/WPS
COURT: 14

Sunil Kumar Dewangan vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Somkant Verma, Manoj Chauhan, A. G.
5733/2019/WPS
COURT: 14

Ashish Kumar Panda vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Pragya Pandey, Prateek Sharma, Anupam Sharma, Tushar Dhar Diwan, Khushboo Dua, A. G.
5734/2019/WPS
COURT: 14

Chhatrapal Singh Mansar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Basant Dewangan, Lalit Jangde, A. G.
5735/2019/WPS
COURT: 14

Dipika Xalxo vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Akash Kumar Kundu, J. K. Gupta, Anchal Kumar Matre, A. G.
5736/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Punita Minj vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: A. N. Pandey, A. G.
5737/2019/WPS
COURT: 14

Ashok Kumar Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shantam Awasthi, Bhavana Pali, Pranjal Shukla, A. G.
5738/2019/WPS
COURT: 14

Sumeet Kumar Jha vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Pushpendra Kumar Patel, Uma Sahi, Laxmeen Kashyap, Umesh Pandey, Dashrath Kushwaha, A. G.
5739/2019/WPS
COURT: 14

Tailesh Singh Rajput vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rajesh Tiwari, S. K. Guha, A. G.
5740/2019/WPS
COURT: 14

Rama Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Varun Sharma, Neha Shukla, Aman Kesharwani, A. G.
5741/2019/WPS
COURT: 14

Vikash Singh Chandra vs The Collector

LAWYERS: Ritesh Verma, Somnath Verma, A. G.
5742/2019/WPS
COURT: 14

Sudama Kunjam vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anup Majumdar, Shreyankar Nandy, Laxmi Kumar Gahwai, Basant Dewangan, A. G.
5743/2019/WPS
COURT: 14

Rahul Sharma vs State Of Chhattigarh

LAWYERS: Nishi Kant Sinha, Shakti Raj Sinha, A. G.
5744/2019/WPS
COURT: 14

Ramesh Kumar Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: S. B. Pandey, R. V. Pandey, A. G.
5745/2019/WPS
COURT: 14

Ravinandan Shrivas vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Diksha Gouraha, Akshara Amit, Rahul Sharma, Ghanshyam Kashyap, Ashutosh Mishra, Waquar Naiyer, Nelson Panna, Ishan Verma, Faisal Akhtar, Narendra Mehar, Sandeep Singh, A. G.
5746/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Hemlata Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: D. N. Prajapati, Bishnu Muni, A. G.
5747/2019/WPS
COURT: 14

Bharat Singh Dhruv vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Govind Dewangan, A. G.
5749/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Mamta Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Harshal Chouhan, Akash Pandey, Mayank Chandrakar, Keshav Dewangan, A. G.
5750/2019/WPS
COURT: 14

Rakesh Jaiswal vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Upasana Mehta, Atanu Ghosh, Dharmesh Srivastava, A. G.
5751/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Laxmi Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: R. V. Rajwade, Sunil Kumar Rajwade, Savita Rajwade, A. G.
5752/2019/WPS
COURT: 14

Ramesh Kumar Sharma vs S E C L

LAWYERS: Jai Prakash Shukla, Sudhir Kumar Bajpai
5753/2019/WPS
COURT: 14

Usha Das vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Satya Kumar Mandloi, A. G.
5754/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Kiran Verma vs State Of Chhattigarh

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Satya Kumar Mandloi, A. G.
5773/2019/WPS
COURT: 14

Sanjay Kumar Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Govind Dewangan, A. G.
5774/2019/WPS
COURT: 14

Narayan Singh Kanwar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Govind Dewangan, A. G.
165/2019/WPL
COURT: 14

M/S Azeez Associates vs Employees State Insurance Corporation

LAWYERS: Reena Singh, Gurpreet Singh Chawla, Kanwaljeet Singh, Shakti Singh, Sharmila Singhai
4939/2019/MCRC
COURT: 14

Shwet Chaudhary @ Tenny vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Dharmesh Srivastava, Anurag Bajpai, C. P. Lahrey, A. G.
MOTION HEARING MATTERS
423/2005/WP
COURT: 14

Chhattisgarh State Electricity Board vs Industrial Court

LAWYERS: Abhishek Sinha, Ghanshyam Patel, Pravin Kumar Tulsyan, Anand Pandey, Swati Shukla, B. D. Badgayan, Vinay Pandey, Ali Asgar
4222/2005/WPS
COURT: 14

Bholaram Yadav vs Govt.Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Maneesh Sharma, Tc. Pandya, S. Pandya, Arvind Singh, Prashant Tiwari, Sushant Tiwari, Shashi Bhusan Tiwari, Ashutosh Trivedi, A. G.
2027/2006/WP
COURT: 14

Bengal Nagpur Cotton Mill vs Moolchand And Ors.

LAWYERS: Anup Majumdar, Basant Dewangan, Vimal Kumar Tondey, Vinay Pandey, Ali Asgar
2524/2007/WPS
COURT: 14

Kanhaiyalal Minj And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Vaibhav A. Goverdhan, Vikram Dixit, A. G., Ashutosh Singh Kachhawaha
7080/2007/WPS
COURT: 14

Romanch Ram Yadav vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: S. Chandel, M. Verma, Meena Shastri, A. G., A. K. Prasad
7442/2007/WPS
COURT: 14

Namrata Jaiswal vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Umesh Jha, Rakesh Kumar Jha, Sanjeev Sahu, S. D. Singh, Jitendra Shrivastava, Pawan Shrivastava, A. G.
7709/2007/WPS
COURT: 14

Thomas Toppo vs State Of Chhattisgarh,

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Vikram Dixit, Vaibhav A. Goverdhan, Vandana Dewangan, A. G., Yashwant Thakur
239/2008/WPS
COURT: 14

Laxmichand Kashyap vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Dr. Shailesh Ahuja, A. G.
1847/2008/WPS
COURT: 14

Rameshlal vs Union Of India And Others

LAWYERS: Dhirendra Prasad Mishra, B. P. Rao, Uttam Pandey, Arun Kochar, Renu Kochar, Ravi Kumar Bhagat, Soniya Kuldeep, Anurag Khatri, S. K. Beriwal, B. R. Maity, Ajay Kumar Barik, Asstt. S. G., Kashif Shakeel
6023/2008/WPS
COURT: 14

Pardeshi Ram Bhoi vs Pandit Ravishankar Shukla University

LAWYERS: Rajesh Kumar Kesharwani, Aman Kesharwani, Anurag Jha, Sumit Verma, Neeraj Choubey, Raghvendra Verma, Rajeev Bharat, Mala Verma
6280/2008/WPS
COURT: 14

Pradeep Kumar Gureja And Other vs Chairman-Com-Managing Director And Ors.

LAWYERS: Rahul Mishra, Ganesh Gupta, Abhishek Sinha, Ghanshyam Patel, Dl. Dewangan
6574/2008/WPS
COURT: 14

Anteryami Routiya vs State Of Chhattisgarh And Others

LAWYERS: Raghavendra Pradhan, Harsh Mahant, Shikhar Sharma, Pushplata Khalkho, A. G., Bd. Guru, Vr. Tiwari, Shashank Thakur
7248/2008/WPL
COURT: 14

Laxmikant Jaiswal vs Divisional Forest Officer,

LAWYERS: Pankaj Agrawal, J. K. Gupta, Rinki Tamrakar, A. G.
102/2009/WPS
COURT: 14

Zahoor Mohammad Khan vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: K. R. Nair, Veena Nair, Sudeep Verma, A. G.
523/2009/WPS
COURT: 14

Ku. Preeti Rani Chauhan vs High Court Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Ak. Gupta, Ravindra Agrawal, A. G., Ashish Shrivastava, Amit Verma, Devendra Patel, Afroj Khan, Akhilesh Dalpati
1596/2009/WPS
COURT: 14

Dr. Jayant Biswas vs State Of Chhattisgarh And Others

LAWYERS: Jitendra Pali, Bharti Soni, Mateen Siddiqui, Thakur Vijay Singh, Sunil Otwani, Sushil Sahu, A. G., Ashish Shrivastava, Afroj Khan, Sachin Singh Rajput, Sourabh Sharma, Sudeep Agrawal, Anand Verma, Harsh Wardhan, Aditya Sharma
2882/2009/WPS
COURT: 14

Santosh Kumar Tande vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Anup Majumdar, Basant Dewangan, A. G., Yashwant Singh Thakur, Rudra Nath Mukherjee, Vandana Deepak Dewangan
2983/2009/WPS
COURT: 14

A.K. Agrawal vs Government Of Chhattisgarh,

LAWYERS: Preeti Yadav, Meera Jaiswal, Pankaj Agrawal, Rinki Tamrakar, Jeetendra Kumar Gupta, Anuradha Verma, A. G., Sumit Verma, Raghvendra Verma, Mala Verma
4000/2009/WPS
COURT: 14

S.K.Dwivedi vs Steel Authority Of India Ltd.

LAWYERS: Pankaj Agrawal, Jk. Gupta, Meera Jaiswal, Bibhu Datta Guru, Shri Ramjyoti Jaiswal, Aditya Sharma, Sudeep Agrawal, Sourabh Sharma, Rajendra Tripathi
4248/2009/WPS
COURT: 14

Sukh Ram Dhruwa vs South Eastern Central Reilway And Ors.

LAWYERS: F. S. Khare, Somsukla Sarkar, Anshul R. Shrivastava, Standing Counsel, Naushina Afrin Ali, Amit Chaudhari, Mr. Abhishek Sinha
4672/2009/WPS
COURT: 14

Dr.Mohan Lal Sahare vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Ranbir Singh Marhas, Anubhuti Marhas, Lokesh Kumar Singh, Mateen Siddiqui, Bharat Soni, Sourabh Jain, Dhiraj Kumar Wankhede, Varun Sharma, Jitendra Pali, A. G.
5824/2009/WPS
COURT: 14

Dr.Satyadev Khichariya And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Vg. Tamaskar, A. G., Abhishek Sinha, Ghanshyam Patel, Dl. Dewangan
849/2009/WPL
COURT: 14

Gopal Manikpuri vs Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation

LAWYERS: B. D. Guru, S. R. J. Jaiswal, Rajendra Tripathi, Shashank Thakur, Varunendra Mishra, Brijesh Kumar Singh, Syed Majid Ali
851/2009/WPL
COURT: 14

Ram Kumar Sahu vs Deleted Industrial Court Raipur As Per Honble Court Order Dt. 16/05/17

LAWYERS: B. D. Guru, S. R. J. Jaiswal, Rajendra Tripathi, Shashank Thakur, Varunendra Mishra, Brijesh Kumar Singh, Syed Majid Ali
852/2009/WPL
COURT: 14

Balram Soni vs Deleted Industrial Court Raipur As Per Honble C/O Dt. 16/05/17

LAWYERS: B. D. Guru, S. R. J. Jaiswal, Rajendra Tripathi, Shashank Thakur, Varunendra Mishra, Jitendra Shrivastava, Sanjay Patel, Brijesh Kumar Singh, Syed Majid Ali
845/2009/WPL
COURT: 14

Akbar Hussain vs Deleted Industrial Court Raipur

LAWYERS: B. D. Guru, S. R. J. Jaiswal, Rajendra Tripathi, Shashank Thakur, Varunendra Mishra
853/2009/WPL
COURT: 14

Fakiralal vs Deleted Industrial Court At Per Hoble C/O Dt. 16/05/17

LAWYERS: B. D. Guru, S. R. J. Jaiswal, Rajendra Tripathi, Shashank Thakur, Varunendra Mishra, Brijesh Kumar Singh, Syed Majid Ali
7498/2009/WPL
COURT: 14

G.M.,Korba Super Thermal Power vs Sunil Ashtakar And Ors.

LAWYERS: B. D. Guru, V. R. Tiwari, S. R. J. Jaiswal, Rajendra Tripathi, Shashank Thakur, Varunendra Mishra, Bhaskar Payashi (Cav. ), Sushil Sahu (Cav. ), Sunil Otwani (Cav. )
872/2010/WPS
COURT: 14

Krishna Kumar Baghel And Anr. vs President Cg.State Child Wel.Coun.Andors.

LAWYERS: An. Bhakta, Tr. Chandrakar, A. G., Asstt. S. G., Malay Shrivastava, Rajeev Shrivastava, Sukriti Banjare
1005/2010/WPS
COURT: 14

R.K. Gupta vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Deepali Pandey, Atul Pandey, V. K. Pandey, Neha Verma, A. G.
3007/2016/WPS
COURT: 14

Dr. Raj Shekhar Pandey vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ruchi Nagar, A. G., Asstt. S. G., Manoj Paranjpe, Vikram Dixit, Vaibhav A. Goverdhan, Prasoon Agrawal, Anurag Singh
7225/2018/WPS
COURT: 14

Dr. Sujeet Kumar Dalai vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ruchi Nagar, A. G., Asstt. S. G.
1027/2010/WPS
COURT: 14

Rajiv Nayan Singh vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Raghvendra Pradhan, Prateek Sharma, Harsh Mahant, A. G., B. D. Guru, V. R. Tiwari, Rajendra Tripathi, Varunendra Mishra
2357/2010/WPS
COURT: 14

Dr. Shyamlal Nirala vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Prateek Sharma, Sunita Jain, Ag, Ashish Shrivastava, Amit Verma, Akhilesh Dalpati, Afroj Khan, Smita Ghai, Anand Verma, Devendra Patel
2703/2010/WPS
COURT: 14

Komal Prasad Nayak vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Pushpendra Kumar Patel, Cr Patel, A. G.
2953/2010/WPS
COURT: 14

Vijay Kumar Gupta vs Guru Ghasidas Uni. And Ors.

LAWYERS: Ranbir Singh Marhas, Deepali Pandey, Atul Pandey, Anubhuti Marhas, Kamal Kishor Sony, Asstt. S. G., Ashish Shrivastava, Amit Verma, Devendra Patel, Harsh Wardhan, Afroj Khan, Akhilesh Dalpati, Rakesh Kumar Dubey
2955/2010/WPS
COURT: 14

Vijay Bahadur Singh vs Guru Ghasidas Uni. And Ors.

LAWYERS: Ranbir Singh Marhas, Kamal Kishor Sony, Anubhuti Marhas, Deepali Pandey, Atul Pandey, Asstt. S. G., Ashish Shrivastava, Amit Verma, Afroj Khan, Rakesh Kumar Dubey, Devendra Patel, Harsh Wardhan
2954/2010/WPS
COURT: 14

Ram Kumar Singh Tomar vs Guru Ghasidas Uni. And Ors.

LAWYERS: Ranbir Singh Marhas, Deepali Pandey, Atul Pandey, Kamal Kishor Sony, Anubhuti Marhas, Asstt. S. G., Ashish Shrivastava, Amit Verma, Afroj Khan, Harsh Wardhan, Rakesh Kumar Dubey, Devendra Patel, Anurag Verma
1898/2012/WPS
COURT: 14

Mohd.Harun vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Deepali Pandey, Jitendra Pali, Varun Sharma, Monika Tiwari, Bhavana Pali, Atul Pandey, A. G., Asstt. S. G., Amit Verma, Ashish Shrivastava, Afroj Khan, Harsh Wardhan, Anurag Verma
1497/2011/WPS
COURT: 14

Omprakash Mishra And Ors. vs Guru Ghashidas Central Uni. And Ors.

LAWYERS: V. Shrivastava, Alok Bakshi, Rishi Sahu, Deepali Pandey, Uma Patel, Atul Pandey, Asstt. S. G., A. G., Ashish Shrivastava, Amit Verma, Afroj Khan, Smita Ghai, Anand Kumar Verma, Sachin Tamrakar, Harsh Wardhan, Anurag Verma, Sandeep Shrivastava, Akhilesh Dalpati, Amrito Das, Rakesh Kumar Dubey, Devendra Patel
1899/2012/WPS
COURT: 14

Suresh Kumar Khandekar And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Jitendra Pali, Varun Sharma, Monika Tiwari, Bhavana Pali, Deepali Pandey, Atul Pandey, A. G., Asstt. S. G., Amit Verma, Ashish Shrivastava, Afroj Khan, Harsh Wardhan, Anurag Verma
211/2013/WPS
COURT: 14

Santosh Kumar Tiwari And Ors vs State Of Chhattisgarh And Ors

LAWYERS: Deepali Pandey, Atul Pandey, Jitendra Pali, Varun Sharma, Monika Tiwari, Aman Kesharwani, Bhavana Pali, A. G., Asstt. S. G.
268/2013/WPS
COURT: 14

Melaram Sahu And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Deepali Pandey, Jitendra Pali, Varun Sharma, Aman Kesharwani, Monika Tiwari, Bhavana Pali, Atul Pandey, Ashish Shrivastava, A. G., Asstt. S. G.
3033/2010/WPS
COURT: 14

Ram Gopal Patel vs Zila Sahakari Kendriya Bank Maryadit

LAWYERS: Sharmila Singhai, K. K. Singh, Dashrath Prajapati, Sanjay Agrawal, Upasana Mehta, Vikash Pandey, M. D. Sharma, C. D. Sharma, A. K. Yadav, Pritam Tiwari
3839/2010/WPS
COURT: 14

Devchand Ram vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rishi Rahul Soni, Samir Singh, A. G., Ashutosh Singh Kachhawaha
3994/2010/WPS
COURT: 14

B.P. Tripathi vs State Of C.G. And Ors.

LAWYERS: Bhaskar Payashi, Rohitashva Singh, Awadh Tripathi, Indira Tripathi, Vikash Pradhan, Sunil Sahu, Abhishek Saraf, Wasim Miyan, A. G.
4484/2010/WPS
COURT: 14

Smt. Ganeshiya Bai vs Jila Sahakari Kendriya Bank

LAWYERS: Somkant Verma, Manoj Chauhan, Prafull N. Bharat, Santosh Bharat, Vikash Shrivastava, Keshav Dewangan
5287/2010/WPS
COURT: 14

Dr. P.C. Jain vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Bharti Soni, Varun Sharma, Saurabh Jain, Abhinav Kardekar, Bhavana Pali, Aman Kesharwani, A. G.
6063/2010/WPS
COURT: 14

Ku. Augustina Xalxo vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Vaibhav A. Goverdhan, Vikram Dixit, A. G.
6541/2010/WPS
COURT: 14

Bhanupratap Swarnakar And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Vaibhav A. Goverdhan, Manoj Pranjpe, Vikram Dixit, A. G.
609/2010/WPL
COURT: 14

C.G.State Civil Supplies Corpn.Ltd. vs D.K. Yadav And Anr.

LAWYERS: V. R. Tiwari, S. R. J. Jaiswal, Rajendra Tripathi, Varunendra Mishra, S. P. Kale
2732/2010/WPL
COURT: 14

B.R. Dhekwar vs Bharat Sanchar Nigam Ltdbsnl And Ors.

LAWYERS: Vishnu Koshta, Rahim Ubwani, Shashank Thakur, Rm. Solapurkar, Hm. Solapurkar, Gary Mukhopadhayay
7414/2010/WPL
COURT: 14

State Of Chhattisgarh And Ors. vs Devendra Kumar Rathore

LAWYERS: A. G., Sp. Kale, Vinod Deshmukh, Lav Sharma, Prabhat Tiwari
2686/2011/WPS
COURT: 14

Om Prakash vs South Eastern Coalfields Ltd. And Ors

LAWYERS: Ashok Kumar Shukla, Gunjan Shukla, Atanu Ghosh, Praveen Das, Vimlesh Bajpai, Nimesh Kumar Shukla, Vinod Deshmukh, Vivek Chopda, Vivek Sharma, Pankaj Agrawal
3270/2011/WPS
COURT: 14

Dr. Jagjivan Lal Uike vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Ali Asgar, A. G.
3363/2011/WPS
COURT: 14

P.C. Raikwar vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Ashish Shrivastava, Amit Verma, Afroj Khan, Devendra Patel, Harsh Wardhan, Anurag Verma, A. G.
3892/2011/WPS
COURT: 14

Suresh Kumar Pandey vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Amrito Das, Mala Dubey, Prashant Kumar Mishra, Siddharth Dubey, Dr. T. N. Dubey, Madhav Mani Shukla, Sumant Gidronia, A. G., Sanjay Patel
6167/2011/WPS
COURT: 14

Itwar Singh Netam And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Ajay Kumar Pandey, Nk. Chatterjee, Subhash Yadav, Shantanu Kumar, A. G.
6235/2011/WPS
COURT: 14

H.N. Pandey vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Chandresh Shrivastava, Pawan Kesharwani, Ashish Shrivastava, A. G., Amit Verma, Afroj Khan, Harsh Wardhan, Anurag Verma
6756/2011/WPS
COURT: 14

Krishna Balak Pandey vs Bank Of India And Anr.

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Sk. Verma, Sanjay Shrivastava, G. P. Mathur, Satya Kumar Mandloi, Vinod Kumar Sharma, Anand Shukla
7087/2011/WPS
COURT: 14

Chaturbhuj Prasad Mishra vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rishi Rahul Soni, Jitendra Gupta, A. G.
728/2011/WPL
COURT: 14

Smt. Kusum Tiwari vs The Vice Chancellor I.G.Agri.Uni.

LAWYERS: Sp. Kale, V. Deshmukh, Lav Sharma, Prabhat Atiwari, A. G., Ramakant Mishra, Sachin Singh Rajput, Renu Singh
6566/2011/WPL
COURT: 14

State Of Chhattisgarh And Anr. vs Noop Kumar Sharma And Anr.

LAWYERS: A. G., Sudeep Johri, Jk. Gupta, Ls. Gurung
267/2012/WPS
COURT: 14

Ravindra Singh Goutam And Anr. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Jitendra Pali, Prateek Sharma, Sunita Jain, Varun Sharma, Aman Kesharwani, A. G.
270/2012/WPS
COURT: 14

Tulavati vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Parag Kotecha, Yogesh Chandra, A. G., Adil Minhaj, Pawan Shrivastava
1573/2012/WPS
COURT: 14

Baratu Ram vs South Eastern Caalfields Ltd. And Anr.

LAWYERS: Rabindra Nath Mukhopadhyay, Gary Mukhopadhayay, Pankaj Agrawal, Praveen Das, Vimlesh Bajpai, Vivek Sharma
1793/2012/WPS
COURT: 14

A.B.Dwivedi vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rakesh Pandey, Dashrath Prajapati, A. G.
2895/2012/WPS
COURT: 14

Ravindra Kumar Yadav vs Director, National Institute Of Technology Nit And Ors.

LAWYERS: Rakesh Anthony, S. K. Thomas, Prateek Sharma, Ms. Sunita Jain, Mr. Suyash Dhar, Sachin Singh Rajput, Anant Bajpai, Renu Singh
4441/2012/WPS
COURT: 14

Tikeshwar Prasad And Ors. vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Hamida Siddiqui, B. P. Banjare, A. G., Chitranjay Singh Patel, A. N. Bhakta, Vivek Bhakta, Akash Pandey
2084/2018/WPS
COURT: 14

Tikeshwar Prasad vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Raghvendra Verma, Hamida Siddiqui, A. G.
5416/2012/WPS
COURT: 14

Purshottam vs South Eastern Coalfields Ltd. And Ors.

LAWYERS: Sushobhit Singh, Sushil Sahu, Sudeep Agrawal
346/2013/WPS
COURT: 14

Ramswarup Dewangan vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: T. K. Tiwari, Karuna Tiwari, A. G.
843/2013/WPS
COURT: 14

Neeraj Vaishya vs Chhattisgarh State Power Holding Co.Ltd.And Ors.

LAWYERS: Dinesh Tiwari, Sanjay Agrawal, Sharmila Singhai, Reena Singh, Akhand Pratap, Vimlesh Bajpai, Nimesh Kumar Shukla, Nirupama Bajpai, K. Raman Nair, Sudeep Verma, Vivek Sharma, D. R. Minj
875/2013/WPS
COURT: 14

Laxminath Tiwari vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: J. K. Gupta, Sudeep Johri, A. G.
1169/2013/WPS
COURT: 14

Ashok Kumar Tamrakar vs State Of Chhattisgarh And Ors

LAWYERS: Ajay Thakre, Manish Upadhyay, A. G.
1198/2013/WPS
COURT: 14

Smt. Kamla Chauhan vs State Of Chhattisgarh And Ors

LAWYERS: Alok Bakshi, Rishi Sahu, Anita Suryavanshi, Manoj Kumar Jaiswal, A. G.
1726/2013/WPS
COURT: 14

Mithai Lal Awdheliya vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Deepali Pandey, Atul Pandey, Uma Patel, Rakesh Pandey, A. G., Dashrath Prajapati
2300/2013/WPS
COURT: 14

Smt. Shanti Bai vs State Of C.G. And Ors

LAWYERS: B. P. Sharma, Vivek Chopda, Ajay Singh, Manish Thakur, A. G.
2806/2013/WPS
COURT: 14

Smt.Jyoti Shukla vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Meha Kumar, Narendra Meher, Anil Tawadkar, Ruchi Nagar, R. S. Pathak, Sandeep Singh, A. G.
3837/2013/WPS
COURT: 14

S.R.Kashyap vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rajesh Kumar Kesharwani, A. G.
58/2013/WPL
COURT: 14

State Of Chhattisgarh And Anr. vs Vijay And Ors.

LAWYERS: A. G., Anup Majumdar
59/2013/WPL
COURT: 14

State Of Chhattisgarh And Anr. vs Ravi And Ors.

LAWYERS: Ag, Anup Majumdar
60/2013/WPL
COURT: 14

State Of Chhattisgarh And Anr. vs Aaju Ram And Ors.

LAWYERS: Ag, Anup Majumdar, Basant Dewangan
524/2019/WPS
COURT: 14

Ajoo Ram vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Gurmit Singh Ahluwalia, Rajeev Kumar Dubey, Anjali Singh Chouhan, A. G.
692/2019/WPS
COURT: 14

Vijay vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Gurmit Singh Ahluwalia, Syed Majid Ali, Rajeev Kumar Dubey, Anjali Singh Chouhan, A. G.
87/2014/WPS
COURT: 14

Smt.Kirti Tamrakar vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Neha Verma, V. K. Pandey, T. R. Chandrakar, A. G., M. P. S. Bhatia, Manoj K Jaiswal
904/2014/WPS
COURT: 14

Pradeep Kumar Sonkar vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Meha Kumar, Narendra Mehar, Shervesh Kasyap, A. G., (Intervener), Pankaj Agrawal, Preeti Yadav
429/2016/WPS
COURT: 14

Digvijay Das Sirmour vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Pankaj Agrawal, A. G., Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Ruchi Nagar, Mohd. Sajid Khan, Rahul Sharma
2927/2013/WPS
COURT: 14

Digvijay Das Sirmour vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Rajesh Kumar Sharma, Preeti Yadav, Pankaj Agrawal, Vinod Kumar Tekam, A. G., Ashutosh Singh Kacchawaha, B. L. Sahu, Pushpa Dwivedi
1748/2014/WPS
COURT: 14

Smt. Bal Kumari Rajvade vs South Eastern Coalfiled Ltd. And Ors.

LAWYERS: Parag Kotecha, Vaibhav Shukla, Astha Sharma
1917/2014/WPS
COURT: 14

Swapan Saha And Ors. vs State Of Chhattisgarh Andors.

LAWYERS: Ashok Kumar Shukla, Gunjan Shukla, Atanu Ghosh, A. G., Sourabh Sharma
2067/2014/WPS
COURT: 14

Vijay Kumar Bhawani vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Ravindra Sharma, H. V. Sharma, A. G., Vaibhav A. Goverdhan, Satish Gupta, Sandeep Yadav, R. S. Baghel, (Int. ), Vijay K. Deshmukh
2137/2014/WPS
COURT: 14

Prem Kumar Tiwari vs South Eastern Coalfields Limited And Ors.

LAWYERS: Rishi Sahu, Surfaraj Khan, Abhishek Sinha, D. L. Dewangan, Ghanshyam Patel
2293/2014/WPS
COURT: 14

Ashok Kumar Pandey vs State Of Chhattisgarh And Ors

LAWYERS: Ravish Verma, Rakesh Pandey, Dashrath Prajapati, Mahesh Pandey, Abhishek Pandey, R. S. Baghel, A. G.
2658/2014/WPS
COURT: 14

Smt. Shashi Prabha Ojha vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Rishi Sahu, Surfaraj Khan, A. G.
2861/2014/WPS
COURT: 14

Devendra Kumar Sharma vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Vivek Rathore, Y. C. Sharma, Pushkar Sinha, M. Asha, A. G., K. Raman Nair, Veena Nair, Monika Lohani
5422/2014/WPS
COURT: 14

Panch Ram Suryawanshi (Dead ) Through Lrs., vs Guru Ghasidas Central University And Ors.

LAWYERS: Rajesh Kumar Kesharwani, Ashish Shrivastava, Amit Verma, Afroj Khan, Anurag Verma, Animesh Verma, Soumya Rai
5540/2014/WPS
COURT: 14

Gaurav Mishra vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Rahul Sharma, A. G.
5586/2014/WPS
COURT: 14

S.P.Pandey vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Sunita Jain, Prateek Sharma, Suyash Dhar, A. G., Arun Sao, Akhilesh Kumar
5775/2014/WPS
COURT: 14

Nasir Ahmad Iraki vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Sunita Jain, Nimish Kiran Sharma, Prateek Sharma, Suyash Dhar, A. G.
5778/2014/WPS
COURT: 14

Prakash Kumar Jaiswal vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Sunita Jain, Nimish Kiran Sharma, Prateek Sharma, Suyash Dhar, A. G.
5779/2014/WPS
COURT: 14

Dilip Kumar Rai vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Sunita Jain, Nimish Kiran Sharma, Prateek Sharma, Suyash Dhar, Pragya Pandey, Anupam Sharma, Khushboo Dua, Tushar Dhar Diwan, A. G.
5780/2014/WPS
COURT: 14

Neel Bahadur Kashipuri vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Sunita Jain, Nimish Kiran Sharma, Prateek Sharma, Suyash Dhar, A. G.
5781/2014/WPS
COURT: 14

Anand Kumar Shriwas vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Sunita Jain, Prateek Sharma, Suyash Dhar, Nimish Kiran Sharma, A. G.
5783/2014/WPS
COURT: 14

Shankar Lal Yadav vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Sunita Jain, Nimish Kiran Sharma, Prateek Sharma, Suyash Dhar, A. G.
5782/2014/WPS
COURT: 14

Siddharth Kumar Gupta vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Sunita Jain, Prateek Sharma, Suyash Dhar, A. G.
5777/2014/WPS
COURT: 14

Arun Kumar Singh vs State Of Chhattisgarh And Anr.

LAWYERS: Sunita Jain, Nimish Kiran Sharma, Prateek Sharma, Suyash Dhar, A. G.
4678/2015/WPS
COURT: 14

Ravindra Kumar Kukreja vs Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Head Office

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Vimal Kumar Tondey, G. P. Mathur, K. R. Nair, A. G., N. Naha Roy
4812/2015/WPS
COURT: 14

Sandeep Mishra vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Janardan Prasad Pandey, Sharad Mishra, Ramakant Mishra, A. G.
823/2016/WPS
COURT: 14

Kamal Mohmmad vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Kshitij Sharma, Gagan Tiwari, Praglabh Sharma, Avadhut Vinayak Joshi, Aman Tamboli, Mayank Kumar, A. G.
5328/2016/WPS
COURT: 14

Deepak Dhara vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Priyanka Mehta, Vaibhav A. Goverdhan, Vikram Dixit, Prasoon Agrawal, Anurag Singh, A. G., C. Jayant K. Rao (Caveator ), C. Jayant K. Rao
6566/2016/WPS
COURT: 14

Smt. Meena Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Harsh Wardhan, Shashi Bareth, Vinod Suryavashi, A. G., Abhishek Sinha, K. R. Nair, Veena Nair, Jitendra Pali, Vikas Dubey, Aditya Tiwari, Bhavana Pali, D. L. Dewangan, Vaibhav Maheshwari, Pratik Tiwari
4696/2014/WPS
COURT: 14

Anurag Pandey vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Alok Kumar Pandey, Rishi Rahul Soni, A. G., Abhishek Sinha, K. R. Nair, Dilman Rati Minj, Sudeep Verma, Veena Nair, Alok Kumar Dewangan, D. L. Dewangan, Vaibhav Maheshwari, Pratik Tiwari
3807/2013/WPS
COURT: 14

Girja Soni vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Pushpendra Kumar Patel, Govind Dewangan, D. Kushwaha, Umesh Pandey, S. Kashyap, J. K. Shastri, Meena Shastri, A. G., Abhishek Sinha, Sudeep Verma, K. R. Nair, Dilman Rati Minj, Veena Nair, Pratik Tiwari, Vaibhav Maheshwari, D. L. Dewangan
3909/2016/WPS
COURT: 14

Smt. Abhilasha vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: K. P. Sahu, Sushobhit Singh, C. Jayant K. Rao, A. G., Abhishek Sinha, Ghanshyam Patel, D. L. Dewangan, S. Harshita, Amit Buxy
3908/2016/WPS
COURT: 14

Smt. Pushpa Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: K. P. Sahu, Sushobhit Singh, C. Jayant K. Rao, A. G., Abhishek Sinha, D. L. Dewangan, Ghanshyam Patel, S. Harshita, Amit Buxy
516/2016/WPS
COURT: 14

Akshay Kumar Bhariya vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Ruchi Nagar, Rahul Sharma, A. G., S. Harshita, Abhishek Sinha, Ghanshyam Patel, D. L. Dewangan
2381/2013/WPS
COURT: 14

Sanjay Yadav vs Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd And Ors

LAWYERS: Atul Pandey, Deepali Pandey, Uma Patel, K. R. Nair, Veena Nair
1524/2017/WPS
COURT: 14

Ravindra Choubey vs Chhattisgarh State Power Generation Company Limited

LAWYERS: Saleem Kazi, Neelima Pathak, Abhishek Sinha, D. L. Dewangan, Ghanshyam Patel, S. Harshita, Amit Buxy
4173/2012/WPS
COURT: 14

Summan Lal vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Shakti Raj Sinha, A. G., Kr. Nair, Sudeep Verma, Dilman Rati Minj, Veena Nair
4171/2012/WPS
COURT: 14

Vishnu Ram Dewangan vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Shakti Raj Sinha, A. G., Kr, Nair, Veena Nair
4170/2012/WPS
COURT: 14

Gaya Das vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Shakti Raj Sinha, A. G., Kr. Nair, Sudeep Verma, Dilman Rati Minj
4169/2012/WPS
COURT: 14

Haldhar Prasad Pandey vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Shakti Raj Sinha, A. G., Kr. Nair, Veena Nair
4172/2012/WPS
COURT: 14

Rajesh Kumar Bibay vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Shakti Raj Sinha, A. G., Kr. Nair, Sudeep Verma, Veena Nair, Dilman Rati Minj
6739/2016/WPS
COURT: 14

Ram Pratap Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Smita Jha, Fouzia Mirza, Shamsuddin Mirza, A. G.
786/2017/WPS
COURT: 14

Dharmendra Kumar Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Dharmesh Srivastava, Anurag Bajpai, Alok Bakshi, Dashrath Prajapati, Ishwari Ghritlahare, Sanjay Patel, Saket Pandey, Swati Verma, A. G.
952/2017/WPS
COURT: 14

Manik Lal Bandhey vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: R. S. Patel, Kalawati Patel, Kaushal Yadav, A. G.
1604/2017/WPS
COURT: 14

Hira Singh Payak vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Badruddin Khan, A. G.
2970/2017/WPS
COURT: 14

Hemant Kumar Patro vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Vinod Kumar Sharma, G. P. Mathur, A. G., Jitendra Nath Nande
4755/2017/WPS
COURT: 14

A. C. Das vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ajay Shrivastava, G. P. Mathur, Satya Kumar Mandloi, A. G.
1036/2018/WPS
COURT: 14

Dr. Pravish Sharma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rahul Tamaskar, Madhunisha Singh, Smita Ghai
1743/2018/WPS
COURT: 14

Dhanendra Kumar Dubey vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Satish Chandra Verma, Mohan Lal Sen, Rajat Agrawal, Shaleen Singh Baghel, Rajendra Tripathi, B. D. Guru, Dr. Shiv Kumar Shrivastava, Smt. Alka Shrivastava
1502/2018/WPS
COURT: 14

Dhalendra Chandrakar vs The State Of Chattisgarh

LAWYERS: Satish Chandra Verma, Durgesh Goyal, Mohan Lal Sen, Rajat Agrawal, Rajendra Tripathi, Shaleen Singh Baghel, B. D. Guru, Neeraj Choubey, Manoj Kumar Dubey, Dr. Shiv Kumar Shrivastava, Alka Shrivastava
5602/2018/WPS
COURT: 14

Dr Shikha Mitra vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shaleen Singh Baghel, B. D. Guru, Rajendra Tripathi, Aditya Bhardwaj, A. G., Neeraj Choubey, Smt Alka Shrivastava, Dr. Shiv Kumar Shrivastava
5463/2018/WPS
COURT: 14

D.K. Dubey vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: B. D. Guru, Shaleen Singh Baghel, Rajendra Tripathi, Aditya Bhardwaj, A. G., Alka Shrivastava, Dr. Shiv Kumar Shrivastava, Neeraj Choubey, Ravish Verma (Int. )
1754/2018/WPS
COURT: 14

Abhishek Kuamar Choubey vs Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal

LAWYERS: Ashish Surana, Anupam Das, Amarnath Pandey, Kishore Narayan, Rajni Soren, Yogeshwar Sharma, S. K. Pandey, Dr. Saurabh Kumar Pande
1873/2018/WPS
COURT: 14

Rewati Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Ruchi Nagar, Ishan Verma, Nelson Panna, Faisal Akhtar, Shruti Pandey, Waquar Naiyer, Mayank Kumar, Aman Tamboli
3101/2018/WPS
COURT: 14

Selvaster Kujur vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: H. S. Ahluwalia, G. S. Ahluwalia, Rajeev Kumar Dubey, Jitendra Shukla, A. G.
4161/2018/WPS
COURT: 14

Bihari Prasad Tiwari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Awadh Tripathi, Vivek Kumar Tripathi, Mukta Tripathi, A. G., Anand Shukla, Anup Majumdar, Basant Dewangan, Aditya Tiwari
4187/2018/WPS
COURT: 14

L. R. Pathak vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Prakash Tiwari, Palash Tiwari, A. G.
300/2018/CONT
COURT: 14

L.R.Pathak vs Vivek Acharya

LAWYERS: Prakash Tiwari, Palash Tiwari, Arun Sao, Atanu Ghosh, Akhilesh Kumar, Uttam Pandey, Kiran Singh
4220/2018/WPS
COURT: 14

Nischal Kumar Shrimali vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Parag Kotecha, Shalvik Tiwari, A. G., Rahul Birtharey
1216/2019/WPS
COURT: 14

Gopi Dewangan vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Parag Kotecha, Shalvik Tiwari, A. G.
3077/2019/WPS
COURT: 14

Manoj Kumar Sai vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Parag Kotecha, Shalvik Tiwari, A. G.
4262/2018/WPS
COURT: 14

Babulal Kanwar vs South Eastern Coalfields Ltd.

LAWYERS: Gary Mukhopadhayay, R. Mukhopadhyay, Pankaj Agrawal, K. K. Shrivastava, Rahul Mishra, Chitra Shrivastava
4327/2018/WPS
COURT: 14

M. Chandrashekhar Rao vs Chhattisgarh Rajya Gramin Bank

LAWYERS: K. N. Nande, N. Naha Roy
4587/2018/WPS
COURT: 14

Dharmendra Chandrakar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Naushina Afrin Ali, Syed Ishhadil Ali, Ajay Kumrani, A. G., Manish Upadhyay, Ashish Gupta
4826/2018/WPS
COURT: 14

Ashwini Kumar Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Priyanka Mehta, Vaibhav A. Goverdhan, Vikram Dixit, Prasoon Agrawal, Anurag Singh, Bharat Sharma, A. G.
4992/2018/WPS
COURT: 14

Ashish Verma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Abhishek Pandey, Sumit Singh Rathore
5304/2018/WPS
COURT: 14

Dhan Bai Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: R. S. Patel, Kalawati Patel, Kaushal Yadav, A. G.
6421/2018/WPS
COURT: 14

Deepak Kumar Rathore vs Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Ruchi Nagar, Ishan Verma, Nelson Panna, Ashutosh Mishra, Faisal Akhtar, Waquar Naiyer, A. G., Afroj Khan, Anurag Verma, Animesh Verma, Soumya Rai, Krishnaraj Mishra, Medha Shrivastava
6625/2018/WPS
COURT: 14

Dheeraj Dewangan vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Tridib Bhattacharya, Prateek Sharma, Sunita Jain, Anupam Sharma, Himanshu Sinha, A. G., Yogendra Pandey, Mateen Siddiqui, Animesh Tiwari, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Ruchi Nagar, Ishan Verma, Nelson Panna, Faisal Akhtar, Shruti Pandey, Waquar Naiyer, Ashutosh Mishra, Ghanshyam Kashyap, Aditi Singhvi
6950/2018/WPS
COURT: 14

Hari Prakash Beohar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. Jayant K. Rao, A. G., R. N. Pusty, B. D. Guru, Pallav Mishra, Shaleen Singh Baghel, Rajendra Tripathi, Aditya Bhardwaj
7194/2018/WPS
COURT: 14

Smt. Savitri Devi vs South Eastern Coalfields Limited

LAWYERS: Chandresh Shrivastava, Sudhir Kumar Bajpai
7427/2018/WPS
COURT: 14

Ganga Singh Chauhan vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: K. R. Loniya, Ku. Shubhesh Lonia, A. G.
7485/2018/WPS
COURT: 14

Shakil Ahmed vs General Manager (Ma. San) Chhattisgarh State Power Holding Company Limited

LAWYERS: Jitendra Gupta, Chandra Bhushan Kesharwani, A. G.
62/2018/WPL
COURT: 14

State Of Chhattisgarh vs Sukhi Ram Sahu

LAWYERS: A. G., Lav Sharma, K. P. S. Gandhi
801/2018/WPC
COURT: 14

Mohitram Patel vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rajni Soren, Kishore Narayan, Yogeshwar Sharma, Amarnath Pandey, Kanwal Singh Baghel, A. G., Bhaskar Payashi, Rohitashva Singh
52/2018/WPC
COURT: 14

Hemanand Patel vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Kishore Narayan, Rajni Soren, Yogeshwar Sharma, Amarnath Pandey, A. G., Bhaskar Payashi, Suhas Mehar, Rohitashva Singh
966/2018/WPC
COURT: 14

Hariram vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sanjay Agrawal, Sharmila Singhai, Reena Singh, Akhand Pratap, Bhaskar Payashi, Suhas Mehar
265/2015/WPC
COURT: 14

Ghanshyam Singh Sidar vs State Of Chhattisgarh And Ors.

LAWYERS: Kishore Narayan, Rajni Soren, A. G., Chandresh Shrivastava, Pawan Kesharwani, Kishore Bhaduri, Anmol Sharma, Ajay Pal Singh, Bhaskar Payashi, Rohitashva Singh, Suhas Mehar
115/2019/MCC
COURT: 14

C. G. Lok Ayog vs G. S. Thakur

LAWYERS: Sumesh Bajaj, Umesh Verma, A. G., Mahesh Kumar Mishra, Shesh Narayan Sharma
133/2019/MCC
COURT: 14

C. G. Lok Ayog vs Victor Minj

LAWYERS: Sumesh Bajaj, Umesh Verma, A. G.
387/2019/WPS
COURT: 14

Durgawati Beck vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Pushpendra Singh Baghel, Shyam Dwivedi, A. G.
418/2019/WPS
COURT: 14

Deep Roshan Kerketta vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Pushpendra Singh Baghel, Shyam Dwivedi, A. G.
433/2019/WPS
COURT: 14

Pinki Bishwas vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Pushpendra Singh Baghel, Shyam Dwivedi, A. G.
473/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Lakhni Bai Kurre vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Supriya Upasane, Tanuj Patwardhan, A. G.
2905/2019/WPS
COURT: 14

Kamlesh Mishra vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Ruchi Nagar, Ishan Verma, Nelson Panna, Faisal Akhtar, Shruti Pandey, Waquar Naiyer, Ashutosh Mishra, Ghanshyam Kashyap, Keshav Nande, A. G., V. R. Tiwari, Satish Chandra Verma, Aayush Bhatia, Rajat Agrawal, Harshwardhan Parganiha, Vivek Ranjan Tiwari
3536/2019/WPS
COURT: 14

Jhadi Ram Sahu vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rajkumar Pali, Amit Kumar Sahu, A. G.
3583/2019/WPS
COURT: 14

Ravindra Pratap Rajwade vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Vivek Verma, A. G.
4116/2019/WPS
COURT: 14

Jagat Narayan Mishra vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Amrito Das, K. Rohan, P. Acharya, A. G.
4300/2019/WPS
COURT: 14

Bhoj Kumar Dewangan vs Chairman Cum President

LAWYERS: K. N. Nande, Pawan Kesharwani, Sunny Agrawal, Pankaj Singh, Swati Upadhyay, Juhi Jaiswal, Sabyasachi Bhaduri, Kishore Bhaduri
4328/2019/WPS
COURT: 14

Uttam Kumar Sahare vs Chairman Cum President

LAWYERS: K. N. Nande, Pawan Kesharwani, Pankaj Singh, Juhi Jaiswal, Swati Upadhyay, Sunny Agrawal, Sabyasachi Bhaduri, Kishore Bhaduri
4351/2019/WPS
COURT: 14

Dilip Kumar Kansari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sudeep Agrawal, Ruchi Agrawal, A. G., Vivek Agrawal
4205/2019/WPS
COURT: 14

Rakesh Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Nelson Panna, Faisal Akhtar, Ghanshyam Kashyap, Diksha Gouraha, A. G., Manoj Paranjpe, Vaibhav A. Goverdhan, Anurag Singh, Prasoon Agrawal, Bharat Sharma, Rashul Bhawnani, Anshul Tiwari, Shubhank Tiwari, Vaishali Mahilong
4384/2019/WPS
COURT: 14

Shivendra Pratap Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, A. G.
4672/2019/WPS
COURT: 14

Vishnu Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, A. G.
4699/2019/WPS
COURT: 14

Sahdeo Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, A. G.
4509/2019/WPS
COURT: 14

Gourishankar Bhagat vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, A. G.
4701/2019/WPS
COURT: 14

Harchhat Kumar Sidar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, A. G.
4605/2019/WPS
COURT: 14

Smt. Rashmi Rani Tirkey vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, A. G.
4515/2019/WPS
COURT: 14

Vinod Kumar Sai vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, A. G.
4387/2019/WPS
COURT: 14

Satish Sharma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, A. G.
4398/2019/WPS
COURT: 14

Vijay Kumar Tigga vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, A. G.
5057/2019/WPS
COURT: 14

Neelam Kumar Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Siddharth Rathod, A. G.
173/2019/WPCR
COURT: 14

Rajnesh Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mahendra Dubey, Kishore Bhaduri, Shishir Dixit, A. G.

Court #14

Shri Justice Sharad Kumar Gupta

FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
2008/2018/CRMP
COURT: 2

Pratik Bajpai vs Indrakumar

LAWYERS: Aditya Bhardwaj
ORDERS ON IAS
849/2004/CRA
COURT: 2

Pyara Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Amit Sharma, A. G.
FRESH MATTERS
5123/2019/MCRC
COURT: 2

Suraj Rajwade @ Nane vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anil Gulati, Samir Singh, A. G.
5130/2019/MCRC
COURT: 2

Sheikh Amjad vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sunil Verma, Rakesh Lodhi, A. G.
1806/2019/CRMP
COURT: 2

Amit Khatkar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Aman Upadhyay, Sushil Dubey, A. G.
1807/2019/CRMP
COURT: 2

Dharamdas vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Purnendra Khichariya, Ashutosh Trivedi, Kaushal Yadav, Virendra Verma, A. G.
MOTION HEARING MATTERS
884/2016/CRMP
COURT: 2

Chhattisgarh Environment Conservation Board, Jagdalpur vs M/S Anil Traders Hig 110, Padmanabhpur And Ors.

LAWYERS: Sudhir Kumar Bajpai, Anusueya Rajput, A. S. Rajput
1052/2017/CRMP
COURT: 2

G. Dayvadinam vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Awadh Tripathi, Indira Tripathi, Vivek Kumar Tripathi, Wasim Miyan, A. G., V. C. Ottalwar, Ishwar Jaiswal, Akhtar Hussain
1238/2017/CRMP
COURT: 2

Kauselendra Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sourabh Dangi, Yogendra Pandey, Surya Kawalkar Dangi, Aditi Singhvi, A. G.
347/2017/WPCR
COURT: 2

K.S.Shrey vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sourabh Dangi, Yogendra Pandey, Surya Kawalkar Dangi, Aditi Singhvi, A. G.
205/2018/CRMP
COURT: 2

Vivek Chandrakar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Gurudev I. Sharan, A. G.
344/2018/CRMP
COURT: 2

Kumar Singh Dev vs Pradeep Goyal

LAWYERS: Sunil Tripathi, Apoorva Tripathi, Varsha Sharma, V. K. Pandey, Neha Verma, T. R. Chandrakar
345/2018/CRMP
COURT: 2

Kumar Singh Dev vs Aamosh Jaisawal

LAWYERS: Sunil Tripathi, Apoorva Tripathi, Varsha Sharma, V. K. Pandey, Neha Verma
346/2018/CRMP
COURT: 2

Kumar Singh Dev vs Animesh Jaisawal

LAWYERS: Sunil Tripathi, Apoorva Tripathi, Varsha Sharma, V. K. Pandey, T. R. Chandrakar, Neha Verma
403/2018/CRMP
COURT: 2

Kumar Singh Dev vs Dhiraj Kumar Gupta

LAWYERS: Sunil Tripathi, Apoorva Tripathi, Varsha Sharma, V. K. Pandey, Neha Verma, T. R. Chandrakar
569/2018/CRMP
COURT: 2

G. Jagmohan Rao vs Smt. G. Dhanlaxmi

LAWYERS: Hemant Gupta, Neeraj Choubey, Goutam Khetrapal, Avinash Chand Sahu, S. K. Agrawal, Purnendra Khichariya
938/2018/CRMP
COURT: 2

Harish Kumar Jangde vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ajay Chandra, Y. C. Sharma, Chhaya Gabel, Priya Mishra, Naveen Nirala, A. G.
1238/2018/CRMP
COURT: 2

Dhanesh Kumar Rathiya vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Amit Kumar Chaki, G. L. Uike, Sunanda Tiwari, Jyoti Rathore, A. G.
1714/2018/CRMP
COURT: 2

Smt. Shanti Singh vs Ajay Singh

LAWYERS: Tarendra Kumar Jha, Bhaskar Jha, N. P. Thakur, Ganesh Burman, Praveen Shrivastava, B. L. Sahu, A. G., Ravi Maheshwari, Ramsahay Sogende
1925/2018/CRMP
COURT: 2

Ku. Dhaneshwari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Meena Shastri, Ranjana Singh Tomar, J. K. Shastri, A. G., Pushpendra Kumar Patel, D. Kushwaha, Laxmeen Kashyap, S. Gupta, U Peandey, S. Dewangan
2182/2018/CRMP
COURT: 2

Rakesh Chandrakar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ajay Chandra, Y. C. Sharma, Priya Mishra, Lata Nayak, Chhaya Gabel, N. T. Quadri, Sachin Nidhi, A. G., Shishir Dixit, Nikita Agarwal, Shikha Pandey, Ashish Beck
451/2019/CRMP
COURT: 2

Dilbai Bareha vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rahul Tamaskar, A. G., Rajkumar Pali, Amit Kumar Sahu
693/2019/CRMP
COURT: 2

Mukesh Shrivas vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Varunendra Mishra, Gopal Singh, A. G.
783/2019/CRMP
COURT: 2

Vijay Kumar Bajpai vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Abhishek Saraf, Ishwar Jaiswal, Akhtar Hussain, A. G.
949/2019/CRMP
COURT: 2

Deendayal Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Deepak Kumar Singh, Ashish Shukla, Awadh Tripathi, Indira Tripathi, Vivek Kumar Tripathi, Shubham Tripathi, Rajbahadur Singh, Soumitra Kesharwani, A. G.
964/2019/CRMP
COURT: 2

Naveen Sharma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Arvind Shrivastava, Anumesh Shrivastava, Akash Shrivastava, A. G.
1100/2019/CRMP
COURT: 2

Jaswinder Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Krishnakumar Dixit, R. K. Dixit, Vijay Laxmi Sarwa, A. G., Aayush Bhatia
1267/2019/CRMP
COURT: 2

Jitendra Singh Thakur vs Cholamandalam Investment And Finance Co. Ltd.

LAWYERS: Dhirendra Kumar Shukla, G. L. Verma
1357/2019/CRMP
COURT: 2

Narayan Rakesh Kahara vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Paras Mani Shriwas, A. G.

Court #2

Shri Justice Prashant Kumar Mishra, Shri Justice Gautam Chourdiya

FRESH MATTERS
350/2019/WA
COURT: 3

Ku. Rekha Khande vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Roop Naik, Manju Naik, Abhishek Sharma, A. G.
FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
1124/2019/CRA
COURT: 3

Shivkumar Kashyap vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shailendra Sharma, A. G.
FRESH MATTERS
2685/2019/WPC
COURT: 3

S. V. Poly Products vs C. G. Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam Pvt. Ltd.

LAWYERS: Yogesh Pandey, Richa Pandey, Palash Tiwari
2686/2019/WPC
COURT: 3

M/S C P Bhatia And Associates vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rohit Sharma, Rashmeet Johal, Vatan Sahu, Rahul Sharma, Vaibhav A. Goverdhan
MOTION HEARING MATTERS
1182/2016/WPC
COURT: 3

M/S Uttam Con Infrastructure Private Limited vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anand Mohan Tiwari, Ansu Mahajan, Ashok Mishra, A. G.
347/2019/WPC
COURT: 3

M/S Uttam Con Infrastructure Private Limited vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anand Mohan Tiwari, A. G.
3838/2018/WPS
COURT: 3

P. Prasad Rao vs Union Of India

LAWYERS: A. V. Shridhar, C. Jayant K. Rao, Dashrath Prajapati, Rakesh Pandey, Abhishek Sinha, Ghanshyam Patel, D. L. Dewangan, S. Harshita, Amit Buxy
17/2018/WPPIL
COURT: 3

In Matter Related Suo Motu Protection Of Child Rights vs Union Of India

LAWYERS: Office Reference, Asstt. S. G., A. G., Fouzia Mirza ( Amicus Curiae ), B. P. Sharma, Abhishek Sinha, Ghanshyam Patel, D. L. Dewangan, Amrito Das, P. Acharya, U. N. S. Deo, Sushobhit Singh
ORDERS ON IAS
22/2019/ACQA
COURT: 3

Anand Mati Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ashok Varma, Gajendra Sahu, Lekhram Dhruw, A. G., Aditya Bhardwaj, Anjinesh Shukla
MOTION HEARING MATTERS
3146/2018/WPC
COURT: 3

New Jeevan Bus Service vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ajay Shrivastava, Satya Kumar Mandloi, G. P. Mathur, A. G., B. P. Rao, Vipin Tiwari, Kishore Bhaduri, Ajay Pal Singh
1413/2019/WPC
COURT: 3

Abdul Shafique vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shailendra Bajpai, A. G., Kishore Bhaduri, Ajay Pal Sinhgh, Vipin Tiwari, Pawan Kesharwani, Anmol Sharma, Juhi Jaiswal, Ajay Pal Singh, Swati Upadhyay, Pankaj Singh, Shabyasachi Bhaduri
309/2019/WA
COURT: 3

Food Corporation Of India vs Chhattisgarh Gadiwan Hamal Reza Mazdoor Mahasangh

LAWYERS: B. P. Gupta, Richa Jain, B. Gopa Kumar, G. S. Ahluwalia, H. S. Ahluwalia, Anjali Singh Chouhan, Manmit Singh
ORDERS ON IAS
448/2019/ACQA
COURT: 3

Suraj Jha vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: D. N. Prajapati, Bishnu Muni, A. G.
MOTION HEARING MATTERS
29/2019/WPPIL
COURT: 3

Bodh Ram Sidar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Uttam Pandey, F. S. Khare, A. G.
FRESH MATTERS
687/2019/MCC
COURT: 3

Managing Director Chhattisgarh Rajya Krishi Vipnan Board vs Krishna Kumar Sahu

LAWYERS: Ashutosh Singh Kachhawaha, Harshmander Rastogi, B. L. Sahu, Pushpa Dwivedi, Shrutri Pramar, A. G.
MOTION HEARING MATTERS
2182/2019/WPC
COURT: 3

M/S Yuvraj Singh Babra vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: A. K. Prasad, Sukhnath Sai Painkra, A. G.
292/2016/CRA
COURT: 3

Bhagwat Prasad Prajapati vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shipra Biswas, A. G.
2364/2019/WPC
COURT: 3

M/S Ramniwas Poddar, vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Adil Minhaj, Pragalbha Sharma, A. G.
198/2018/CRA
COURT: 3

Devendra Kenwat vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sudhir Kumar Bajpai, A. G.
2584/2019/WPC
COURT: 3

Vipul Kumar Ruprela vs Bhauram Devangan

LAWYERS: Afroj Khan, Animesh Verma
581/2018/CRA
COURT: 3

Mahesh Soni vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Keshav Dewangan, Akash Pandey, Harshal Chouhan, Mayank Chandrakar
81/2019/CRA
COURT: 3

Krishna Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: V. K. Pandey, Neha Verma, T. R. Chandrakar, A. G.
391/2019/CRA
COURT: 3

Mayur Deshle @ Manya vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Parag Kotecha, Shalvik Tiwari, A. G.
495/2019/CRA
COURT: 3

Prakash Beldar @ Prakash Mohite vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rajesh Jain, Kiran Jain, Nitansh Kumar Jaiswal, A. G.
670/2019/CRA
COURT: 3

Ajay Kumar Dugga vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Parag Kotecha, Shalvik Tiwari, A. G.
679/2019/CRA
COURT: 3

K. Bhavesh Rao vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Kiran Jain, Rajesh Jain, A. G.
718/2019/CRA
COURT: 3

Raju Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Arvind Sinha, Sudeep Johri, J. K. Gupta, Syed Ishhadil Ali, A. G.
846/2019/CRA
COURT: 3

K. Srinu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Madhunisha Singh, Smita Ghai, Rahul Tamaskar, Rakesh Kashyap, A. G.
892/2019/CRA
COURT: 3

Dhurau Manjihi vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Dharmesh Srivastava, Upasana Mehta, Anurag Bajpai, A. G.
963/2019/CRA
COURT: 3

Surajram Dhanuhar @ Bandhuram Dhanuhar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Arjun Lal Singroul, A. G.
970/2019/CRA
COURT: 3

Sukhra Kindo vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: F. S. Khare, Laxmin Tondey, A. G.
975/2019/CRA
COURT: 3

Amol Raypurey vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Satish Gupta, D. K. Gwalre, U. N. S. Deo, A. G.
985/2019/CRA
COURT: 3

Prasannjit Visvash vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Brijesh Kumar Singh, Rajendra Patel, A. G.
1111/2019/CRA
COURT: 3

Prasannajeet Vishwas vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sanjeev Kumar Sahu, S. Verma, Hemant Kumar Patel, A. G.
994/2019/CRA
COURT: 3

Vishnu Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Keshav Dewangan, A. G.
1088/2019/CRA
COURT: 3

Avinash Tiwari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Gurudev I. Sharan, A. G.
1446/2019/CRMP
COURT: 3

Ku. Kalawati Panika vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: C. K. Kesharwani, Tarun Dansena, A. G.

Court #3

Shri Justice Arvind Singh Chandel

FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
2287/2018/CRMP
COURT: 4

Prem Kumar Raisagar vs Santosh Kumar Kashyap

LAWYERS: Somkant Verma, Manoj Chouhan
1045/2019/CRA
COURT: 4

Mahendra Shahi vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Priya Sharma, Vijay Kumar Sahu, A. G.
336/2019/CRMP
COURT: 4

Smt. Komal Aartwani vs Dayal Kumar Shadija

LAWYERS: Sunil Otwani, Vinod Kumar Pandey, Aditya S. Gupta
1313/2019/CRMP
COURT: 4

M/S Deepak Tractor And Agriculture vs Puran Lal Janswami

LAWYERS: A. K. Prasad, Rishikant Mahobia
1635/2019/CRMP
COURT: 4

Vikas Dewangan vs Nohar Singh Sonwani

LAWYERS: Purnendra Khichariya, Kaushal Yadav, A. G.
266/2019/ACQA
COURT: 4

Lal Sai vs Bhagirathi

LAWYERS: Ajeet Kumar Yadav
ORDERS ON IAS
945/2019/CRMP
COURT: 4

Dnyaneshwar Namdev Bhagat vs Lakhan Bhojraj Sonwane

LAWYERS: Faiz Kazi, Shailesh Puriya, Pranjal Shukla, Shantam Awasthi
1393/2019/CRMP
COURT: 4

Vishnu Singh vs Durgesh Chandrakar

LAWYERS: Dharmesh Srivastava, Anurag Bajpai
1518/2019/CRMP
COURT: 4

Lovely Tractors vs Shiv Prasad Devangan

LAWYERS: Varunendra Mishra, S. S. Baghel
FRESH MATTERS
1180/2019/CRA
COURT: 4

Likeshwar Nirmalkar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Pushpendra Kumar Patel, Uma Sahi, Richa Dwivedi, Laxmeen Kashyap, Umesh Pandey, Dashrath Kushwaha, A. G.
1181/2019/CRA
COURT: 4

Imran Khan @ Immu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Jitendra Shukla, Rajiv Dubey, A. G.
1183/2019/CRA
COURT: 4

Vivek Minj vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sanjeev Kumar Sahu, Manoj Kumar Jaiswal, Sushil Sahu, A. G.
1184/2019/CRA
COURT: 4

Asraf Memon vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Smita Jha, Shobhit Mishra, Md. Faruq Azam, Navin Shukla, Rahim Ubwani, Shamsuddin Mirza, A. G.
1185/2019/CRA
COURT: 4

Komal Prasad Mishra vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Nishi Kant Sinha, Shakti Raj Sinha, A. G.
1186/2019/CRA
COURT: 4

Ramkeshwar @ Bantu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anil Tripathi, A. G.
1187/2019/CRA
COURT: 4

Amelal Gond @ Amelal Shyam vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Aditya Khare, A. G.
5119/2019/MCRC
COURT: 4

Sunil Jaiswal vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anil Gulati, Samir Singh, A. G.
MOTION HEARING MATTERS
259/2011/CRA
COURT: 4

Sadanand Patel vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Vivek Sharma, Vimlesh Bajpai, A. G.
304/2011/CRA
COURT: 4

Prakashchand Jain vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Prafull N. Bharat, Saurabh Jain, Abhinav Kardekar, Akshay Sail, A. G.
1185/2014/CRA
COURT: 4

Manharan Baghel vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: B. M. K. Bajpayee, Sangeeta Mishra, Sunil Verma, Ashutosh Trivedi, Anmol Trivedi, Rakesh Kumar Shukla, Devendra Kumar Shukla, Rupesh Trivedi, A. G.
243/2016/CRA
COURT: 4

Sanjay Kumar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shakti Raj Sinha, Nishi Kant Sinha, A. G.
433/2016/CRA
COURT: 4

Dhirpal Kewat vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Goutam Khetrapal, Avinash Chand Sahu, A. G.
1480/2016/CRA
COURT: 4

Raju Yadav vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Varunendra Mishra, R. K. Bhagat, A. G.
72/2017/CRA
COURT: 4

Raja @ Aazad Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Avinash Chand Sahu, Goutam Khetrapal, S. K. Agrawal, Purnendra Khichariya, Manish Thakur, Anurag Jha, Shikhar Bakhtiyar, A. G., Pawan Kumar Kesharwani, Chandresh Shrivastava, Anmol Sharma
417/2017/CRA
COURT: 4

Smt. Nandini Manikpuri vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Govind Dewangan, A. G.
561/2017/CRA
COURT: 4

Deepak Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Dharmesh Srivastava, Anurag Bajpai, Shakti Raj Sinha, Nishi Kant Sinha, Sunil Sahu, Sumit Shrivastava, A. G.
160/2018/CRA
COURT: 4

Gajendra Singh vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sanjay Agrawal, Sharmila Singhai, Reena Singh, Akhand Pratap, A. G.
1858/2018/CRA
COURT: 4

Vijendra Kumar Ojha @ Binu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anchal Kumar Matre, Devershi Thakur, J. K. Gupta, Aparna Singh, A. G.
477/2018/ACQA
COURT: 4

Pradeep Parmar vs Arvind Gupta

LAWYERS: Neeraj Choubey, Hemant Gupta
417/2019/CRA
COURT: 4

Rasaluram Dugga vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Basant Dewangan, Lalit Jangde, A. G.
456/2019/CRA
COURT: 4

Mukesh Kumar Deshlahre vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Abhishek Sharma, Roop Naik, Sanjeev Kumar Sahu, A. G.
715/2019/CRA
COURT: 4

Muneshwar @ Bhuneshwar Ram vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sanjeev Kumar Sahu, Dr. Kumaresh Tiwari, Manoj Kumar Jaiswal, A. G.
862/2019/CRA
COURT: 4

Sitendra Kumar Patel vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Sanjeev Kumar Sahu, Manoj Kumar Jaiswal, Dr. Kumaresh Tiwari, A. G.
914/2019/CRA
COURT: 4

Leeladhar Nishad vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Roop Naik, Manju Naik, Abhishek Sharma, A. G.
1003/2019/CRA
COURT: 4

Kishan Kumar Aditiya vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shivendu Pandya, Mandavi Bharadwaj, A. G.
1027/2019/CRA
COURT: 4

Pawan Kashyap vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Vikash A. Shrivastava, Pragya Shrivastava, Santosh Bharat, A. G.
1078/2019/CRA
COURT: 4

Rajesh Kujur vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Gajendra Sahu, A. G.
1079/2019/CRA
COURT: 4

Parasram Sen vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Manish Nigam, Vaibhav Maheshwari, A. G.
1081/2019/CRA
COURT: 4

Gopi Kishan Yadav @ Kishan Yadav, vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: D. N. Prajapati, Bishnu Muni, A. G.
963/2019/CRMP
COURT: 4

Dilip Sharma vs Smt. Madhulika Sharma

LAWYERS: Vaibhav A. Goverdhan
1640/2019/CRMP
COURT: 4

Manisha Yadu vs M/S Agni Industrial Fire Services Limited

LAWYERS: Amrito Das, K. Rohan, Pragyaditya Acharya
13/2019/TPCR
COURT: 4

Anil Kumar Trivedi vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anil Kumar Trivedi, A. G.

Court #4

Shri Justice Sanjay K. Agrawal

FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
2435/2019/WPC
COURT: 5

Singhal Enterprises Pvt. Ltd. vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Tarkeshwar Nande, Sourabh Sharma, A. G.
ORDERS ON IAS
409/2004/SA
COURT: 5

Itwari And Others vs Karuna And Others

LAWYERS: Gk. Beriwal, R. Beriwal, Roshan Dubey, H. S. Patel, B. D. Guru, V. R. Tiwari, S. R. J. Jaiswal
311/2005/SA
COURT: 5

Smt.Bhagwati vs Chheduram And Others

LAWYERS: Vishnu Koshta, A. G.
503/2006/SA
COURT: 5

Hazi Abdul Rahim Khan vs Mohd.Karim And Others

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Vaibhav A. Goverdhan, Vikram Dixit, Y. C. Sharma, Ajay Chandra, Sachin Nidhi
233/2013/SA
COURT: 5

Samaru @ Labbhu And Ors vs Dashrath Lal

LAWYERS: Vinod Kumar Sharma, Ram Krishna Sharma, Yogeshwar Sharma, Anand Gupta, Ganesh Prasad Soni
381/2018/SA
COURT: 5

Ushadevi vs Ramfal

LAWYERS: Rajkumar Pali, Amit Kumar Sahu, A. G.
345/2019/SA
COURT: 5

Murari Lal vs Dwarika Prasad

LAWYERS: Siddharth Dubey, Mala Dubey, Dr. T. N. Dubey
504/2019/WP227
COURT: 5

P. K. Deb vs Steel Authority Of India Limited,

LAWYERS: Anand Shukla, Aditya Tiwari, Shiba Pande, Manish Upadhyay, Ashutosh Shrivastava
FRESH MATTERS
693/2019/MCC
COURT: 5

Dular Singh vs Heera Singh

LAWYERS: Meera Ansari, R. L. Bajpayee, Devesh G. Kela, A. G.
530/2019/SA
COURT: 5

Laurance vs Pramod Roshan Gulab

LAWYERS: Harish Khuntiya, Govind Dewangan, A. G.
531/2019/SA
COURT: 5

Shri Dayaldas vs Shri Harshad Mehta

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Anshul Tiwari, Rashul Bhawnani, Bharat Sharma, Prasoon Agrawal, Anurag Singh, Vaibhav A. Goverdhan, Arvind Dubey, Abira Bhattacharya, Vikas Shrivastava
532/2019/SA
COURT: 5

Doulat Punjabi vs Dashrath Punjabi

LAWYERS: Abhishek Pandey, Mahesh Pandey, Rakesh Pandey, Dashrath Prajapati, A. G.
533/2019/SA
COURT: 5

Santosh Kumar Alias Mahavir vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: F. S. Khare, Laxmin Tondey, Vimal Kumar Tondey, Ram Kumar Tiwari, A. G.
614/2019/CONT
COURT: 5

Anil Tiwari vs Narayan Prasad Gavel

LAWYERS: Achyut Tiwari, Chandrashekhar Bajpai
595/2019/WP227
COURT: 5

Smt. Rangwati Patnayak vs Shiv Narayan @ Raju Patnayak

LAWYERS: Roop Naik, Abhishek Sharma, Manju Naik
MOTION HEARING MATTERS
221/2004/SA
COURT: 5

Parmanand vs Lalla Ram And Another

LAWYERS: Arun Kumar Sao, R. N. Jha, N. S. Dhurandhar, Praveen Kumar Dhurandhar
509/2004/SA
COURT: 5

Dr.Anil Kumar Agrawal vs M/S National Garage And Others

LAWYERS: Sudhir Kumar Agrawal, Prasannjeet Dutta, Sandeep Tiwari, Sudhir Kumar Agrawal, Nimesh Shukla, Kunal Tiwari, Vivek Shrivastava, Awadh Tripathi, Praveen Das, Vivek Sharma, Indira Tripathi, Y. Pandey, S. Sahu, Praveen Das, Nimesh Kumar Shukla, Vivek Sharma, Vivek Shrivastava, Kunal Tiwari
519/2004/SA
COURT: 5

Ramshankar And Others vs Tirithram And Others

LAWYERS: Manoj Paranjpe, Vaibhav A. Goverdhan, A. G.
549/2004/SA
COURT: 5

Lalit Kumar And Another vs Guharam Dongre

LAWYERS: V. C. Ottalwar, Rajeev Shrivastava, S. K. Guha
136/2005/SA
COURT: 5

Sona Bai vs Mahtarin Bai And Others

LAWYERS: Vivek Sharma, Ravindra Agrawal, Akhil Mishra, A. G., Sanjay Patel
145/2007/SA
COURT: 5

Sevak vs Bishat

LAWYERS: Sp. Sahu, Ups. Sahu, Rajkumar Pali, Amit Kumar Sahu, A. G.
424/2009/SA
COURT: 5

Sudershan Das Sahu Dead Through Lrs vs Penterdas Dead Through Lrs

LAWYERS: Shashi Bhushan, Rakesh Thakur, John Lall, Np Koshta, Vishnu Koshta
146/2014/SA
COURT: 5

Akadasia And Ors. vs Puni Ram And Anr.

LAWYERS: Ravindra Sharma, H. V. Sharma, R. S. Patel, Kalawati Patel, A. G.
439/2015/WP227
COURT: 5

Smt. Jugga Devi And Ors. vs Tahira Bagam And Ors.

LAWYERS: Vishnu Koshta, Narotam Lal Vishwakarma, Ashish Surana, Ankit Borker
14/2017/SA
COURT: 5

Smt. Parvati Tiwari vs Krishna Kumar Dubey

LAWYERS: Anand Kumar Gupta, Upasana Mehta, Reena Singh, Sanjay Agrawal, Akhand Pratap, Sharmila Singhai, H. V. Sharma, Ravindra Sharma (Caveater)
465/2017/SA
COURT: 5

Hem Bai vs Janak Bai

LAWYERS: Roop Naik, Sanjeev Kumar Sahu, Manoj Kumar Jaiswal, A. G.
524/2017/SA
COURT: 5

Shailendri Bai vs Kevra Bai

LAWYERS: Rajkumar Pali, S. P. Sahu, Amit Kumar Sahu, Vasant Zokarkar, A. G., Manoj Paranjpe, Priyanka Mehta, Vikram Dixit, Vaibhav A. Goverdhan, Rakesh Pandey, Mahesh Pandey, Dashrath Prajapati, Abhishek Pandey
509/2017/WP227
COURT: 5

Jamuna Bai vs Bodobai Dead Through Its Lrs Rajaram

LAWYERS: Sunil Otwani, Sushil Sahu, Vinod Kumar Pandey, Anshuman Shrivastava, Aditya S. Gupta, Akhtar Hussain, Syed Majid Ali, Ishwar Jaiswal, V. C. Ottalwar
938/2018/CONT
COURT: 5

Smt. Ujjwala Hanmant Bagade vs Sanjay Shukla

LAWYERS: Y. C. Sharma, Ajay Chandra, Sachin Nidhi, Chhaya Gabel, N. T. Quadri, B. Gopa Kumar, Vaibhav P. Shukla, Krishna Gopa Yadav, Jyoti Singh
1088/2018/CONT
COURT: 5

Divyansh Infra Estate Private Limited vs Sanjay Shukla

LAWYERS: Ajay Kumar Chandra, Y. C. Sharma, Priyanka Mishra, Sachin Nidhi, Chhaya Gabel, N. T. Quadri, B. Gopa Kumar, B. P. Sharma, Jyoti Singh, Vaibhav P. Shukla, Krishna Gopa Yadav, M. L. Sakat, Trishna Das, Sameer Oraon
1099/2018/CONT
COURT: 5

Smt. Draupadi Rathore vs Sanjay Shukla

LAWYERS: Ajay Kumar Chandra, Y. C. Sharma, Sachin Nidhi, Priya Mishra, Chhaya Gabel, Lata Nayak, B. Gopa Kumar, Krishna Gopa Yadav, Jyoti Singh, Vaibhav P. Shukla
1311/2018/CONT
COURT: 5

Smt. Bina Singh(Smt. Beena Singh) vs Sanjay Shukla

LAWYERS: Yogesh Chandra Sharma, Y. C. Sharma, Sachin Nidhi, Lata Nayak, Chhaya Gabel, N. T. Quadri, Ajay Chandra
361/2019/SA
COURT: 5

Shiv Mohankachi vs Shankar Lal

LAWYERS: Mateen Siddiqui, Sandeep Singh, Narendra Mehar, Ishan Verma, Nelson Panna, Faisal Akhtar, Shruti Pandey, Waquar Naiyer, Ashutosh Mishra, Prafull N. Bharat, Keshav Dewangan, Ghanshyam Kashyap, A. G.
345/2019/CONT
COURT: 5

Bhagwati Bai Vaishnav vs Abhishek Meena

LAWYERS: Ashwani Shukla, Shashi Kumar Kushwaha, Anil Mourya, Hemarani Mourya, Dhiraj Kumar Wankhede, Mayank Kumar, Aman Tamboli
448/2019/WP227
COURT: 5

Teklal Nayak vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Malay Kumar Bhaduri, H. S. Patel, Sareena Khan, A. G.
482/2019/WP227
COURT: 5

Pravin Kumar Kesharwani vs Yudhisthir Kumar Sahu

LAWYERS: Pawan Kesharwani, A. G.
2580/2019/WPS
COURT: 5

S.K.Ranu vs South Eastern Coalfields Limited,

LAWYERS: Prasun Kumar Bhaduri, Vivek Chopda, Vinod Deshmukh
3768/2019/WPS
COURT: 5

S.K.Ranu vs South Eastern Coalfields Limited

LAWYERS: Prasun Kumar Bhaduri, Sai Sumana Bhaduri, Vinod Deshmukh

Court #5

Shri Justice Sanjay Agrawal

FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
185/2016/MAC
COURT: 7

Branch Manager, United India Insurance Company Limited vs (Deleted) Smt. Balo Minj

LAWYERS: Dashrath Gupta, Dashrath Prajapati, A. N. Pandey, S. K. Gupta, Manoj Paranjpe, Priyanka Mehta
900/2019/MAC
COURT: 7

Bandhuram vs William Toppo

LAWYERS: Sanjeev Verma, S. N. Nande, B. N. Nande
961/2019/MAC
COURT: 7

Smt. Renuka Jaisawal vs Jaivant Masih

LAWYERS: Utkal Pradhan, Vikas Bhaskar, Aditi Singhvi, Kaushal Pradhan, Yogendra Pandey, Krishan Gopal Yadaw, Anil Kumar Kurre, Pramod Shrivastava
ORDERS ON IAS
752/2018/MAC
COURT: 7

The New India Assurance Company Limited, vs Smt. Phoolmati

LAWYERS: Sourabh Sharma, Tarkeshwar Nande, Ishwar Jaiswal, Abhishek Saraf, Akhtar Hussain
FRESH MATTERS
1419/2019/MAC
COURT: 7

Santosh Banjare vs Raisen Manhar

LAWYERS: Arjun Lal Singroul
1423/2019/MAC
COURT: 7

Somendra Bisen vs Kalidas Sharma

LAWYERS: Anup Majumdar, Shreyankar Nandy, Laxmi Kumar Gahwai, Basant Dewangan
1424/2019/MAC
COURT: 7

Bajaj Allianz General Insurance Company Limited vs Sandeep Toppo

LAWYERS: Sachin Singh Rajput, Sangeet Kumar Kushwaha, Sharad Mishra
1425/2019/MAC
COURT: 7

Smt. Pratiksha Gupta vs Ujjaval Kumar Gupta

LAWYERS: Anand Kesharwani, Sanjeev Das, Sumit Jhawar, Vineet Kumar Pandey, S. D. Singh
1426/2019/MAC
COURT: 7

Ramsheela vs Shankar Singh Rajpoot

LAWYERS: Pushkar Sinha, Pawan Shrivastava
1427/2019/MAC
COURT: 7

H.D.F.C. Ergo General Insurance Company Limited vs Smt. Rukhmani Devi

LAWYERS: Nilesh Kumar Thakur, Rohitashva Singh, Shokie Yadav
1429/2019/MAC
COURT: 7

Pramod Kumar Barle vs Sudama Prasad

LAWYERS: Mahesh Kumar Mishra, Surendra Kumar Dewangan, Kunal Das
1430/2019/MAC
COURT: 7

Kumari Anita Manikpuri vs Dinadas Manikpuri

LAWYERS: Anand Kesharwani, Sanjeev Das, Sumit Jhawar, Vineet Kumar Pandey, S. D. Singh
1431/2019/MAC
COURT: 7

Kumari Ayushi Toppo vs Milan Kumar Sahu

LAWYERS: Rajkumar Pali, Pushplata Khalkho
1432/2019/MAC
COURT: 7

Kamlesh vs Sandeep Singh Verma

LAWYERS: Arjun Lal Singroul, Shobha Kashyap
1433/2019/MAC
COURT: 7

Smt. Amrit Bai Rao Kahalkar vs Krishna Bihari Soni

LAWYERS: Pushpendra Kumar Patel, Uma Sahi, Richa Dwivedi, Laxmeen Kashyap, Umesh Pandey, Dashrath Kushwaha
MOTION HEARING MATTERS
511/2006/SA
COURT: 7

M/S Prabhudayal Chandra Prakash Mittal vs Madhya Pradesh Electricity Board And Ors

LAWYERS: Saurabh Sahni, Sourabh Sharma, Tarkeshwar Nande, A. K. Prasad, K. R. Nair, Sudeep Verma, A. K. Bhardwaj, Sanjay Agrawal, Reena Singh, Akhand Pratap
20/2018/CR
COURT: 7

Rajesh Kumar Agrawal vs Sanjay Agrawal

LAWYERS: Abhishek Vinod Deshmukh, Sharmila Singhai, Sanjay Agrawal, Reena Singh, Akhand Pratap
1221/2018/MAC
COURT: 7

Smt. Ghasin Bai vs Premlal Jayaswal

LAWYERS: Pushpendra Kumar Patel, Dashrath Kushwaha, Umesh Pandey, Nand Kumari Kashyap, Sanjay Kumar Dewangan, Sampurnank Gupta, M. Agrawal, L. Kashyap, Qamrul Aziz, K. P. S. Gandhi, Badrul Aziz, G. V. Kutumba Rao, Gurdev Singh Gandhi, Lav Sharma, S. P. Kale, Bhupendra Kumar Pandey
951/2018/MAC
COURT: 7

Surjeet Singh vs Smt. Ghasin Bai

LAWYERS: K. P. S. Gandhi, Qamrul Aziz, Badrul Aziz, G. V. Kutumba Rao, Amit Kumar Sahu, Rajkumar Pali, Sanjay Kumar Dewangan, Dashrath Kushwaha, Pushpendra Kumar Patel, Laxmeen Kashyap

Court #7

Smt. Justice Rajani Dubey

FOR ORDERS(ON OFFICE NOTES)
435/2013/CRR
COURT: 8

Suman Lal vs Suresh Kumar Singh And Anr.

LAWYERS: B. D. Guru, Rajendra Tripathi, Abhishek Sharma, Roop Naik, Sanjeev Sahu
105/2017/CRR
COURT: 8

Anushooeya Rakesh vs Laxmi Rakesh

LAWYERS: Vijay K. Deshmukh, Shashi Kiran Anant
614/2019/CRR
COURT: 8

Vinod Chhabra vs Anand Kumar Gupta

LAWYERS: Pushpendra Kumar Patel, Dashrath Kushwaha, Umesh Pandey, Laxmeen Kashyap, Sampurnank Gupta, Richa Dwivedi, Uma Sahi, A. G., Devershi Thakur, Anchal Kumar Matre, Shubham Thakur, Suresh Kumar Tiwari, J. K. Gupta, Arpana Singh, Akash Kundu, Satyendra Shrivas
ORDERS ON IAS
412/2008/CRR
COURT: 8

Shiv Kumar vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ramesh Chander Shukla, Vivek Kumar Pandey, Vineet Kumar Pandey, Rr. Sinha, A. G.
453/2008/CRR
COURT: 8

Pardesi @ Sukhram vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Ramesh Chander Shukla, Vivek Kumar Pandey, Vineet Kumar Pandey, A. G.
490/2009/CRR
COURT: 8

Monesh Waditwar vs T.Ishwar Rao And Anr.

LAWYERS: Smita Jha, Fouzia Mirza, Shamsuddin Mirza, Rajkumar Pali, Dk. Gwalare, U. N. S. Deo, Satish Gupta, A. G.
262/2013/CRR
COURT: 8

Anil Kumar Chandnani vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Shivendu Pandya, Pushpendra Kumar Patel, Dashrath Kushwaha, Umesh Pandey, Sampurnank Gupta, Sanjay Kumar Dewangan, Uma Soni, Dhanesh Lal Sahu, Laxmeen Kashyap, A. G.
468/2013/CRR
COURT: 8

Shiv Kumar Tiwari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Anurag Bajpai, Dharmesh Shrivastava, Chandra Prakash Lahrey, A. G.
22/2014/CRR
COURT: 8

Deepak Tiwari vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Amit Tiwari, Chandra Bhushan Kesharwani, A. G.
104/2019/CRR
COURT: 8

Koushlesh @ Raja Tripathi vs Smt. Seema Tripathi

LAWYERS: G. V. Kutumba Rao, Rudranath Mukherjee
688/2019/CRR
COURT: 8

Eshu Vishwakarma vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Deepak Jain, A. G.
FRESH MATTERS
922/2019/CRR
COURT: 8

Praveen Kumar Lunia vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: A. S. Rajput, Rahul Tamaskar, A. G.
936/2019/CRR
COURT: 8

Anil Verma vs Smt. Baby Verma

LAWYERS: Sanjeev Kumar Sahu, Manoj Kumar Jaiswal, Sushil Sahu
937/2019/CRR
COURT: 8

Melaram vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Gyan Prakash Shukla, A. G.
938/2019/CRR
COURT: 8

Om Prakash Maurya vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Mahendra K. Sahu, Vinod Kumar Ajay, Pradeep Kumar Jogi, Lavkush Kumar Sahu, A. G.
939/2019/CRR
COURT: 8

Mohammed Farid Qureshi vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Kamlesh Kumar Pandey, A. G.
940/2019/CRR
COURT: 8

Sonu Sahu vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Kamlesh Kumar Pandey, A. G.
MOTION HEARING MATTERS
1057/2016/CRR
COURT: 8

Jogender Singh (Dead) Throgh Lrs. vs Chhattisgarh State Distribution Electricity Company

LAWYERS: Ajit Singh, B. D. Guru, Rajendra Tripathi, Shaleen Singh Baghel
737/2018/CRR
COURT: 8

Dheeraj Kumar Jain vs Smt. Indira Taated

LAWYERS: Punit Ruparel, Samir Singh, Anil Gulati
786/2018/CRR
COURT: 8

Kairi @ Kushi vs Nuradhan Surjal

LAWYERS: Gurudev I. Sharan, A. G., Shishir Dixit, Shikha Panday, Nikita Agarwal, Ashish Back
944/2018/CRR
COURT: 8

Mukesh vs Mr. C. Chandramauli

LAWYERS: A. V. Shridhar, Sanjeev Verma, B. Gopa Kumar, Vaibhav P. Shukla, Krishan Gopal Yadaw, Jyoti Singh
1052/2018/CRR
COURT: 8

Dropati Bai vs The State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Satish Chandra Verma, Rajat Agrawal, A. G.
1093/2018/CRR
COURT: 8

Shefali Rai vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Rupesh Trivedi, Devendra Kumar Shukla, Rakesh Kumar Shukla, Ashish Kumar Pandey, Ashutosh Trivedi, Anmol Trivedi, A. G.
1408/2018/CRR
COURT: 8

Smt. Jigyasa (Gupta) Soni vs Prakash Gupta

LAWYERS: Roop Naik, Manju Naik, Abhishek Sharma, Awadh Tripathi, Rajbahadur Singh, Indira Tripathi
117/2019/CRR
COURT: 8

Sulekh Verma vs Smt. Anu Verma

LAWYERS: Vishnu Koshta, Shobhit Koshta
140/2019/CRR
COURT: 8

Rajendra Gawalani vs State Of Chhattisgarh

LAWYERS: Vinod Kumar Pandey, Amit Soni, Anurag Singh, Vaishali Mahilong, Manoj Paranjpe, A. G.
180/2019/CRR
COURT: 8

Smt. Rameshwari Kansari vs Gajendra Kansari

LAWYERS: Avinash Chand Sahu, Goutam Khetrapal, Mandeep Singh, Vijay Kumar Sahu, Kapil Maini, Priya Sharma, S. K. Agrawal
187/2019/CRR
COURT: 8

Shiv Kumar Mandale vs Smt. Sant Kumari Mandale

LAWYERS: Jitendra Gupta, Love Kumar Ramteke, Tarun Dansena, Keshav Dewangan, Akash Pandey, Harshal Chouhan, Mayank Chandrakar
451/2019/CRR
COURT: 8

Jitendra Kashyap vs Smt. Sukhwati

LAWYERS: Pushpendra Kumar Patel, Dashrath Kushwaha, Umesh Pandey, Laxmeen Kashyap, Uma Sahi, D. L. Sahu, Sampurnank Gupta, Sanjay Kumar Dewangan
463/2019/CRR
COURT: 8

Parsuram Diwakar vs Smt. Sangeeta

LAWYERS: Samir Singh, Anil Gulati
482/2019/CRR
COURT: 8

S. Rudra Murty vs Union Of India

LAWYERS: Pragalbha Sharma, Rishabh Garg, Kshitij Sharma, Asstt. S. G.
496/2019/CRR
COURT: 8

Krishnakant Pandey vs Smt. Sarita Pandey

LAWYERS: N. K. Chatterjee, Jitendra Gupta
616/2019/CRR
COURT: 8

Smt. Purnima Sahu vs Shri Chotelal Sahu

LAWYERS: Shaleen Singh Baghel, Priyank Rathi
617/2019/CRR
COURT: 8

Dinesh Kumar Sidar vs Gomti Sidar

LAWYERS: Ishwar Jaiswal, V. C. Ottalwar, Akhtar Hussain, Ramsajiwan, Syed Majid Ali
630/2019/CRR
COURT: 8

Laxmi Prasad Vishwakarma vs Smt. Shakuntala Singh Vishwakarma And Others

LAWYERS: Rajesh Kumar Kesharwani, Sunil Verma, Vipin Punjabi, Shrawan Agrawal

Join
QuickCompany

Free Case Updates

Join Now

Chattisgarh High Court

Court Page Original Copy